Rząd chce uszczelnienia akcyzy

Projekt, który uszczelnia system uzyskiwania oraz cofania zezwoleń akcyzowych został przyjęty przez Radę Ministrów. 

Umożliwia on prowadzenie działalności na podstawie posiadanych zezwoleń akcyzowych, pomimo powstania zaległości w podatkach, pod warunkiem złożenia odpowiedniego zabezpieczenia. Nakłada nowe obowiązki w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych – poinformowało ministerstwo finansów.

Uszczelnienie systemu podatkowego będzie dotyczyć obrotu: alkoholem etylowym skażonym; suszem tytoniowym; wyrobami energetycznymi oraz paliwami opałowymi i żeglugowymi.

Projekt wprowadza nowe obowiązki w stosunku do samochodów ciężarowych oraz specjalnych (np. pojazdów pomocy drogowej), o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Dotyczy to aut sprowadzanych z UE oraz wyprodukowanych w kraju. Przy rejestracji takich samochodów potrzebny będzie dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy. Rozwiązanie to zahamuje mechanizm polegający na sprowadzaniu z krajów UE samochodów osobowych i rejestrowaniu ich jako samochody ciężarowe lub specjalne, aby uniknąć płacenia akcyzy.

Ponadto projekt wprowadza automatyzację obsługi deklaracji podatkowych i ewidencji związanej z akcyzą. Rozwiązanie to powinno poprawić efektywność jednostek obsługujących i kontrolujących podatnika oraz skrócić czas na załatwienie spraw dotyczących zapłaty akcyzy. Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej będą mogły składać dokumenty elektronicznie lub w postaci papierowej.
 

Skomentuj artykuł: