Rząd przeznacza dodatkowe wsparcie dla rolników

Rada Ministrów podjęła kolejne decyzje dotyczące pomocy rolnikom, którzy utracili swoje dochody w związku z wojną na Ukrainie – przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy. 

Ponadto Rząd przeznacza dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy.

– Solidarne państwo to takie, które reaguje tam, gdzie pojawiają się problemy – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej zorganizowanej po dzisiejszym posiedzeniu rządu.

Nowe rozporządzenia
Rada Ministrów przyjęła dwa rozporządzenia wprowadzające korzystne zmiany dla producentów rolnych.

– Podjęliśmy decyzję o zwiększeniu wysokości wsparcia do sprzedaży zbóż we wszystkich formach. Będzie ono udzielane do pierwszych 300 hektarów – poinformował minister rolnictwa i rozwoju wsi Robert Telus.

Minister wyjaśnił, że jeżeli rolnik ma 350 ha, to uzyska dopłaty do 300 ha. Rozwiązanie to zostało wynegocjowane z Solidarnością Rolników Indywidualnych podczas rozmów z rolnikami w Szczecinie.

– Zależy nam również na tym, aby rolnicy współpracowali ze sobą. Dlatego w ramach dopłat do zboża i nawozów wprowadzamy pomoc dla spółdzielni. Dopłaty te będą podzielone między członków spółdzielni. Jeśli spółdzielnia ma 5 członków, to te 300 ha będzie dotyczyło każdego członka spółdzielni – poinformował szef resortu rolnictwa.

Pierwsze rozporządzenie Rady Ministrów
Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie wprowadzające zmiany w uruchomionych programach pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku pszenicy lub kukurydzy.

Stawki pomocy zostają zmienione na następujących zasadach:

- podwyższenie stawek pomocy do sprzedanej od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. kukurydzy i pszenicy:

 

 Dotychczas  obowiązująca stawka

 Nowe stawki

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim

 825 zł na 1 ha

 1375 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie lubelskim i podkarpackim

 1050 zł na 1

 1750 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 660 zł na 1 ha

 1265 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 840 zł na 1 ha

 1610 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw gryki położonych w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podlaskim

 

 805 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw pszenicy położonych w pozostałych województwach

 495 zł na 1 ha

 1100 zł na 1 ha

Do powierzchni upraw kukurydzy położonych w pozostałych województwach

 630 zł na 1 ha

 1400 na 1 ha

Do powierzchni upraw gryki położonych w pozostałych województwach

 

 700 zł na 1 ha


- objęcie pomocą producentów rolnych, którzy od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca 2023 r. sprzedali grykę;
- pomoc dla producentów pszenicy, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z zakłóceniami na rynku rolnym – podwyższenie z 2200 zł/ha do 3025 zł/1 ha stawki pomocy do pszenicy sprzedanej od 15 maja do 30 czerwca br.
Drugie rozporządzenie Rady Ministrów
Rząd przeznacza dodatkowe wsparcie dla producentów kukurydzy, żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku, w związku ze zwiększonym przywozem zbóż i nasion oleistych z Ukrainy. Budżet pochodzi z unijnej rezerwy rolnej w wysokości 29,5 mln euro (ponadto będzie uzupełniony o środki krajowe).

Najważniejsze rozwiązania:

- pomoc dla gospodarstw do pierwszych 300 ha;
- pomoc także dla spółdzielni produkcji rolnej albo spółdzielni rolników (do pierwszych 300 ha przypadających na każdego członka spółdzielni);
- do uzyskania dopłaty uprawnieni będą producenci rolni, którzy udokumentowali fakturami VAT sprzedaż:
► żyta, jęczmienia, owsa, pszenżyta, mieszanek zbożowych lub nasion rzepaku lub rzepiku w okresie od 1 grudnia 2022 r. do 30 czerwca br. (było: od 15 kwietnia do 15 czerwca 2023 r.);

► kukurydzy od 15 kwietnia do 30 czerwca br. (okres sprzedaży od 1 grudnia 2022 r. do 14 kwietnia 2023 r. jest objęty wsparciem krajowym);

- przedłużony został termin składania wniosków o pomoc do ARiMR ; nabór będzie trwał od 1 czerwca do 15 lipca br.;
- uszczegółowiono przepisy poprzez wskazanie, że w celu uzyskania pomocy rolnik może sprzedać zboże, rzepak i rzepik również rolnikom skupującym zboża lub nasiona oleiste w związku z prowadzoną przez nich produkcją zwierzęcą;
- stawki pomocy zostały zróżnicowane regionalnie m.in. w zależności od odległości poszczególnych regionów Polski od portów, przez które możliwy jest wywóz zboża z kraju oraz od rynków zbytu na zachodzie UE:
⇒ w województwie lubelskim lub podkarpackim:

- 1750 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
- 1125 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
- 875 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;
⇒ w województwie małopolskim, mazowieckim, świętokrzyskim lub podlaskim:

- 1610 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
- 1035 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
- 805 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych;
⇒ w pozostałych województwach:

- 1400 zł na 1 ha powierzchni upraw kukurydzy, rzepaku lub rzepiku;
- 900 zł na 1 ha powierzchni upraw jęczmienia lub pszenżyta;
- 700 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, owsa, mieszanek zbożowych.

Skomentuj artykuł: