Rząd stawia na wodór

Cele krajowej strategii wodorowej to główny temat wystąpienia wiceministra klimatu i środowiska Ireneusza Zyski podczas II. spotkania Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. - Wodór wyprodukowany w klastrze, poprzez zastosowanie m.in. do napędzania ciężkiego sprzętu w kopalniach, transportu kruszyw czy transportu publicznego, wesprze proces dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, energetyki i transportu - powiedział minister.

W listopadzie 2021 r. przedstawiciele prawie 30 instytucji podpisali deklarację o powołaniu Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich. Zgodnie z deklaracją klaster będzie dążyć do stworzenia do 2030 roku zeroemisyjnych źródeł energii zdolnych do produkcji 4 terawatogodzin energii rocznie oraz elektrolizerów wodoru o mocy 250 MW.  Działania te przyczynią się do redukcji emisji CO2 o około 400 tys. ton.

Działania Świętokrzyskiego Klastra Wodorowego im. Braci Łaszczyńskich wspierają realizację Polskiej Strategii Wodorowej do roku 2030. Klaster stanowi przykład udanej współpracy administracji publicznej ze środowiskiem biznesu oraz nauki - powiedział wiceminister Ireneusz Zyska.
 

Wodór wyprodukowany w klastrze, poprzez zastosowanie m.in. do napędzania ciężkiego sprzętu w kopalniach, transportu kruszyw czy transportu publicznego, wesprze proces dekarbonizacji przemysłu ciężkiego, energetyki i transportu

dodał.

Polskie władze starają się zauważyć potencjał wodoru i wzrost jego znaczenia szczególnie w obecnej sytuacji geopolitycznej, stąd też dostrzega potrzebę wspierania działań w kierunku wykorzystania technologii wodorowych.

Źródło

Skomentuj artykuł: