Rzecznik MŚP: Korekta JPK_V7 bez obowiązku czynnego żalu

Złożenie korekty Jednolitego Pliku Kontrolnego JPK_V7 nie będzie wymagało przesłania tzw. czynnego żalu - poinformowało Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Dodano, że propozycja legislacyjna w tym zakresie jest przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Jak wynika z komunikatu, do Rzecznika MŚP wpłynął wniosek, w którym zwrócono się o zniesienie obowiązku czynnego żalu, w sytuacji, gdy przedsiębiorca wychwycił błąd w pliku JPK_V7 i sam go skorygował. Jako argument za zaniesieniem tej procedury wskazano, że utrudnia ona pracę księgowym. Ponadto, przedsiębiorca nie powinien być karany za to, że dostrzegł błąd i go naprawił.

Rzecznik MŚP po przeanalizowaniu problemu zwrócił się do Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o zajęcie stanowiska w zakresie instytucji czynnego żalu przy korekcie pliku JPK_V7. W odpowiedzi resort poinformował, że "przygotowany jest projekt zmiany przepisu art. 16a Kodeksu karnego skarbowego, który wychodzi naprzeciw kwestii podniesionej w piśmie Rzecznika MŚP".

Napisano, że "projekt ten zakłada, że instytucja określona w art. 16a kks (wyłączenie karania) będzie miała zastosowanie również w sytuacji złożenia korekty JPK_V7, dotyczącej wyłącznie części ewidencyjnej lub korekty obu części JPK_V7 – deklaracyjnej i ewidencyjnej".

Obecnie propozycja legislacyjna w tym zakresie jest przedmiotem uzgodnień z Ministerstwem Sprawiedliwości.

Skomentuj artykuł:

N