Rzecznik MŚP przeciw nowym limitom gotówki w obrocie

Od nowego roku ograniczony zostanie limit możliwości płacenia gotówką między przedsiębiorcami oraz w transakcjach klient-przedsiębiorca. Przedsiębiorcy będą mogli płacić gotówką do kwoty 8 tys. zł, a klienci - do 20 tys. zł. 

Rzecznik MŚP już na etapie prac nad projektem z 26 lipca 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, 30 sierpnia 2021 r. skierował do Ministra Finansów pismo, w którym przedstawił szczegółowe uwagi w zakresie przepisów wprowadzających limity obrotu gotówkowego z 15 tys. zł do 8 tys. zł. w płatnościach związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą oraz ograniczenia w obrocie gotówkowym  w odniesieniu do płatności wykonywanych przez konsumentów w transakcjach z przedsiębiorcą przekraczających wartość 20 tys. zł. 

Adam Abramowicz nadal podtrzymuje swoje stanowisko. W piśmie skierowanym 23 maja br. do Szefowej Kancelarii Sejmu podkreśla, m.in., że zmniejszenie limitu płatności gotówką do 8 tys. zł jest rozwiązaniem nieuzasadnionym ekonomicznie (inflacja) oraz funkcjonalnie, gdyż już obecny limit 15 tys. zł jest dla przedsiębiorców bardzo uciążliwy i niepraktyczny. 

Rzecznik MŚP wskazuje, że zaproponowane uregulowania mają na celu popularyzację płatności bezgotówkowych, jednak mogą doprowadzić do utrudnień w wykonywaniu działalności gospodarczej przedsiębiorcom, którzy dotychczas opierali się na transakcjach gotówkowych, a ponadto mogą prowadzić do poszukiwania przez uczestników rynku rozwiązań mających na celu utrudnienie konsumentom dokonywania płatności w formie gotówkowej.

Ponadto Rzecznik zwraca uwagę, że w proponowanej nowelizacji ustawy o usługach płatniczych wprowadza się rozwiązania eliminujące możliwość ograniczania przez akceptantów oferty zawarcia umowy sprzedaży lub świadczenia usług do konsumentów, którzy dokonają zapłaty wyłącznie w formie bezgotówkowej. Po wejściu w życie tych przepisów może dojść do sytuacji, w której dokonywanie transakcji w formie bezgotówkowej stanie się obowiązkowe.

Mając na względzie rozdźwięk pomiędzy następstwami zaproponowanych zmian Rzecznik wniósł o rozważenie uzupełnienia Polskiego Ładu o przepisy pozwalające na zachowanie równowagi pomiędzy obiema formami płatności, tak, aby wybór jednej z tych form płatności pozostał dobrowolną decyzją stron umowy.

Skomentuj artykuł: