Rzecznik MŚP: przyspieszyć prace nad modyfikacją funkcjonowania franczyzy

Adam Abramowicz – Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców zwrócił się do premiera Mateusza Morawieckiego o podjęcie działań, mających na celu przyśpieszenie rozpatrzenia projektu nowelizacji ustaw – Kodeks cywilny oraz Prawo własności przemysłowej przez Zespół ds. Programowania Prac Rządu, a w konsekwencji jego włączenie do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

- Projekt zawiera bardzo istotne regulacje dotyczące Kodeksu Dobrych Praktyk, mającego wyznaczyć ramy współpracy między franczyzodawcami i franczyzobiorcami, opracowanego przez organizacje przedsiębiorców ramach Zespołu Roboczego ds. Franczyzy, działającego w Radzie Przedsiębiorców przy rzeczniku MŚP od 2 lipca 2020 r. – napisał Adam Abramowicz Rzecznik MŚP.

Warto zaznaczyć, że projekt ustawy wyrównuje szanse między silnymi i słabszymi podmiotami, za czym wielokrotnie opowiadał się rząd. Obecnie korporacje wykorzystują przewagę nad małym przedsiębiorcą, doprowadzają do sytuacji, w której franczyzobiorca otrzymuje kilkudziesięciostronnicową umowę w dniu jej podpisania, bez możliwości łatwego jej rozwiązania, za to z długim i kosztownym okresem jej wypowiedzenia.

Dlatego Rzecznik zwraca się do premiera o procedowanie i podanie terminu dalszych prac nad ww. projektem.
 

Skomentuj artykuł: