Segment spółek rodzinnych na naszej giełdzie

Ponad 40% emitentów z Głównego Rynku GPW zostało zakwalifikowanych do segmentu spółek rodzinnych.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) uruchomiła segment spółek rodzinnych notowanych na GPW, do którego zakwalifikowanych zostało 178 spółek z Głównego Rynku GPW. Średnia kapitalizacja spółki z tego segmentu wynosi 835 mln zł, najwięcej jest spółek z takich branż jak: nieruchomości, inwestycje oraz odzież i obuwie. Kwalifikacja spółek do segmentu wynika z wytycznych Komisji Europejskiej: spółka giełdowa jest firmą rodzinną jeżeli osoba, która założyła albo przejęła firmę, wraz z jej rodziną i zstępnymi posiadają łącznie co najmniej 25% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy tej firmy.

Firma rodzinna na giełdzie to połączenie najlepszych elementów z dwóch światów. Z jednej strony mamy rodzinę, która buduje przedsiębiorstwo „na pokolenia”, a z drugiej notowana spółka może łatwo i elastycznie pozyskiwać kapitał poprzez emisje akcji lub obligacji. Do tego prestiż spółki publicznej pomaga w budowaniu relacji z klientami i dostawcami w kraju i za granicą, szczególnie w USA. Historycznie firmy rodzinne osiągały bardzo przyzwoite wyceny przy względnie małej zmienności kursów. Tę specyfikę chcemy pokazać inwestorom poprzez stworzenie nowego segmentu - segmentu firm rodzinnych. Doceniamy biznesy rodzinne na naszym parkiecie, które odgrywają ważną rolę w polskiej gospodarce. Liczymy również, że większe zainteresowanie inwestorów przełoży się na jeszcze częstsze wykorzystywanie rynku publicznego w procesie sukcesji biznesów rodzinnych. Jest to wyzwanie nie tylko w Polsce, ale z całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Właśnie rynkowa wycena może zmniejszyć tarcia w rodzinie związane z sukcesją

mówi Marek Dietl, prezes GPW.

Z badania GPW i firmy doradczej Grant Thornton wynika, że w czasach dobrej koniunktury spółki rodzinne przynoszą inwestorom podobne zyski jak pozostałe spółki giełdowe. Jednak przewagę spółek rodzinnych można było zauważyć w okresie pandemii COVID-19, kiedy spółki rodzinne wykazywały wyższą rentowność niż inne spółki giełdowe.

Źródło

Skomentuj artykuł: