Sektor OZE w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie

Wymiana doświadczeń krajów dotycząca polityki efektywności energetycznej, działań na rzecz klimatu oraz bezpieczeństwa energetycznego to tematy 8. globalnej konferencji ministerialnej Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) na temat efektywności energetycznej oraz Posiedzenia Rady Ministerialnej Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Spotkania, w których uczestniczyła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, odbyły się 8 czerwca 2023 r. w Wersalu i Paryżu.

Podczas sesji ministerialnej pod przewodnictwem Fatiha Birola, szefa Międzynarodowej Agencji Energetycznej, minister Anna Moskwa podzieliła się polskimi doświadczeniami w zakresie efektywności energetycznej. - Efektywność energetyczna jest jednym z kluczowych źródeł rozwoju gospodarczego i społecznego. Jest to działanie wzmacniające bezpieczeństwo dostaw energii, naszą niezależność, a także przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych. Celem działań Rządu jest skuteczne zmniejszanie wydatków mieszkańców na energię, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności gospodarki oraz eliminacji problemu ubóstwa energetycznego – wyjaśniła. - W Polsce zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo i dywersyfikację energetyczną. Wszystkie działania podejmowane przez Rząd w ostatnich latach zmierzały w jednym kierunku – uniezależnienia się od rosyjskich dostaw – dodała.

Anna Moskwa, minister klimatu i środowiska, podkreśliła, że sektor OZE w Polsce rozwija się niezwykle dynamicznie – w 2022 roku moc zainstalowana wzrosła o 31%, co przełożyło się na 5,5 GW nowych mocy czystej energii w krajowym systemie elektroenergetycznym. W marcu 2023 r. OZE wytworzyły 27,5% energii wprowadzonej do sieci elektroenergetycznej. Dla porównania w marcu ubiegłego roku było to 17,7%. Liczby te pokazują, jak dynamicznie rośnie udział czystych źródeł energii elektrycznej w Polsce, a jednocześnie jak wiele emisji można ograniczyć.

- Wzrost mocy w sektorze OZE nie byłby możliwy bez skutecznych programów wsparcia wdrażanych przez polski rząd. Programy dotyczyły niemal wszystkich rodzajów źródeł odnawialnych. Zostały one opracowane z wykorzystaniem najlepszych rozwiązań stosowanych za granicą i rekomendowanych przez Międzynarodową Agencję Energetyczną oraz inne ciała doradcze – powiedziała.

Rada Ministerialna OECD
Podczas wizyty we Francji szefowa resortu klimatu i środowiska uczestniczyła również w Sesji Ministerialnej Rady OECD pod hasłem „Securing a resilient future: Shared values and global partnerships”, która odbyła się 8 czerwca w Paryżu. W trakcie wystąpienia podkreśliła, że sprawiedliwość społeczna jest warunkiem wstępnym transformacji w kierunku czystej energii.

- Jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie optymalnego dla naszego kraju tempa transformacji. Zbyt szybkie zmiany w sektorze energetycznym mogą prowadzić do nieodwracalnych negatywnych konsekwencji dla całej gospodarki, społeczeństwa i bezpieczeństwa energetycznego. Na naszej ścieżce klimatycznej musimy opierać się na stabilnej i zrównoważonej energii od wiarygodnych dostawców – zauważyła. Jak zaznaczyła minister Anna Moskwa, niesprowokowana agresja Rosji na Ukrainę wywołała niepewność na rynkach, powodując najważniejszy jak dotąd kryzys energetyczny i pokazując, jak niewiarygodnym partnerem jest Rosja. - W Polsce stoimy przed dwoma ogromnymi inwestycjami: budową elektrowni jądrowych i rozbudową drugiej sieci energetycznej. W obu przypadkach realizacja projektów wymaga czasu, dlatego harmonogram stopniowego odchodzenia od paliw kopalnych musi być skonstruowany w sposób realistyczny, nie podważający bezpieczeństwa energetycznego – podkreśliła. - Mam nadzieję, że będziemy w stanie przeprowadzić transformację energetyczną w taki sposób, aby służyła ona jako narzędzie działań na rzecz klimatu, a także aby pomogła wzmocnić bezpieczeństwo energetyczne krajów przy jednoczesnym stałym tempie rozwoju gospodarki – dodała.

Spotkania ministerialne
Na marginesie Sesji Ministerialnej Rady OECD minister Anna Moskwa spotkała się z Agnes Pannier-Runacher, minister ds. transformacji energetycznej Francji. Rozmowy dotyczyły m.in. europejskiego systemu energetycznego.

- Rosnąca presja na wycofywanie elektrowni dyspozycyjnych sprawia, że systemy energetyczne są bardziej wrażliwe i podatne na nieciągłe wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych. Tymczasem, przynajmniej w nadchodzących dekadach, OZE nie będą w stanie pokryć wszystkich okresów wysokiego zapotrzebowania. W związku z tym niezwykle ważne jest zapewnienie wystarczającej ilości stabilnej energii – co gwarantuje energia jądrowa – bez negatywnego wpływu na bezpieczeństwo dostaw – zaznaczyła szefowa resortu klimatu i środowiska.

Minister Anna Moskwa uczestniczyła także w rozmowach z Germanem Galushchenko, ministrem energii Ukrainy, Eamonem Ryanem, ministrem środowiska, klimatu, komunikacji i transportu Irlandii, Grahamem Stuartem, ministrem ds. bezpieczeństwa energetycznego Wielkiej Brytanii oraz Peterem Dovhunem, ministrem gospodarki Słowacji. Głównymi tematami spotkań były energetyka jądrowa, stabilność połączeń elektroenergetycznych, gazowe bezpieczeństwo energetyczne oraz współpraca z Ukrainą w sektorze energii elektrycznej.

Skomentuj artykuł: