Senacka Komisja za poprawkami Rzecznika MŚP do Polskiego Ładu 2.0

Procesy gospodarcze w systemie podatkowym są rozliczane w okresie 5-letnim. Podobnie powinno być przy obliczaniu składki zdrowotnej. Nie powinno się także nakładać na przedsiębiorców obowiązku płacenia składki zdrowotnej od faktur, za które przedsiębiorca nie otrzymał zapłaty.

Rzecznik MŚP wniósł do senackiej komisji o wniesienie stosownych poprawek do procedowanego przez Senat projektu ustawy. Poprawki zostały przez Komisję przyjęte. Rzecznik MŚP będzie zabiegał, aby poprawki przyjął Senat, a potem Sejm.

Proponowane poprawki do nowelizacji ustawy z 12 maja br. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw mają na celu maksymalne zbliżenie zasad obliczania rocznej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne, która z założenia ma być obliczana na podstawie dochodu. Proponowane zmiany mają umożliwić płatnikom składek rozliczających się z podatku dochodowego od osób fizycznych wg skali podatkowej oraz podatku liniowego możliwość odliczenia straty z lat ubiegłych oraz tzw. złych długów.

Ważną zmianą w obecnej ustawie jest możliwość częściowego odliczania wysokości składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób rozliczających się na zasadach podatku liniowego, zryczałtowanego podatku dochodowego oraz osób rozliczających się w oparciu o kartę podatkową. Podkreślono, że te zmiany powodują upodobnienie podstawy wymiaru składki zdrowotnej do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zaznaczając jednocześnie, że to jest pożądany kierunek zmian zgłaszanych przez przedsiębiorców Rzecznikowi MŚP.

Dyrektor Generalny Biura Rzecznika MŚP dr Marek Woch zaapelował do członków senackiej komisji o przyjęcie zmian mających na celu uwzględnianie w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne strat z lat ubiegłych oraz ulgi na złe długi, które wpisują się w tendencję zbliżania podstaw obu zobowiązań publicznoprawnych.

Wskazano, że Rzecznik prowadzi korespondencję z Ministerstwem Zdrowia, Ministerstwem Finansów i ZUS, w której potwierdzono taki kierunek zmian przepisów. Jednocześnie wskazano, że optymalnym kierunkiem zmian będzie przejście na jednolitą daninę publiczną.
Senator Kazimierz Kleina wskazał, że docenia działania Rzecznika MŚP oraz wyraził chęć przeprowadzenia spotkania Komisji i Rzecznika odnośnie rozwiązań podatkowych dla przedsiębiorców.

Wiceminister finansów Artur Soboń, odnosząc się do poprawki w zakresie obliczania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, wskazał, że jest miejsce na dyskusję w zakresie sposobu ustalania podstawy, jednak wymaga wypracowania w większych szczegółach. W imieniu Rady Ministrów zajął jednak negatywne stanowisko w przedmiocie poprawki.

Skomentuj artykuł: