Setne urodziny – okazały prezent musi być! Jubilat otrzymuje „z urzędu” specjalną emeryturę

Gdy ktoś kończy 100 lat, to impreza zazwyczaj jest huczna. Tort, kwiaty, życzenia jubilatom składają burmistrzowie, wójtowie, czy ważni politycy. Solenizant może jednak liczyć nie tylko na słowa uznania. Każdemu stulatkowi przysługuje bowiem honorowe świadczenie, czyli specjalna, przyznawana „z urzędu”, emerytura. Całkiem pokaźna.

Niedawno Pani Antonina z Wróblowic (wioski w pobliżu Miękini na Dolnym Śląsku) obchodziła setne urodziny, a taki jubileusz to zawsze ważne wydarzenie w lokalnej społeczności. Informowały o tym media, życzenia złożył burmistrz, listy gratulacyjne wysłali nawet wojewoda i premier. 
 

„Pani Antonina doczekała się 2 córek, 12 wnucząt, 20 prawnucząt i 4 praprawnucząt i jak sama twierdzi, receptą na długowieczność jest praca, miłość i rodzina” – relacjonował serwis roland-gazeta.pl
 

Podobny scenariusz powtarza się niemal za każdym razem, gdy senior wkracza – dosłownie! – w drugi wiek swojego życia. 
 

Wyjątkowy jubileusz wiąże się jednak również z konkretnymi korzyściami finansowymi, a o tym nie wszyscy wiedzą. Stulatkowi przysługuje bowiem specjalna emerytura, która oficjalnie nazywana jest świadczeniem honorowym.
 

Kluczowa informacja: emerytom i rencistom, którzy ukończyli sto lat, takie świadczenie wypłaca nie tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ale również Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), czy resortowe zakłady emerytalne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministerstwa Obrony Narodowej.
 

Tych, którzy planują długie życie, zapewne ciekawi - ile wynosi emerytura przyznawana z okazji setnych urodzin? Jej wysokość co roku jest uaktualniania (100% przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni pomniejszonego o składki na ubezpieczenie społeczne), a obecnie - od 1 marca 2023 r. – można otrzymać 5540, 25 zł brutto. Niezależnie od „podstawowej” emerytury i innych dodatków.
Co ważne, nie trzeba żadnych formalności, czy składania dokumentów. Taka decyzja jest bowiem podejmowana „z urzędu”.
 

„Osoby, które otrzymują emeryturę lub rentę z ZUS, nie muszą składać żadnego wniosku, aby dostać dodatkowo premię honorową. ZUS sam załatwia formalności związane z przyznaniem dodatkowej emerytury dla 100 latka” – wyjaśnia Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 
 

Niestety, jest „wyjątek od reguły”. Chodzi o seniorów, którzy dotychczas nie pobierali emerytury lub renty z wymienionych instytucji.
 

„W ich przypadku świadczenie honorowe czyli emerytura dla 100-latka przyznawana jest na wniosek. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający datę urodzenia” – wyjaśniają eksperci.
 

Pierwszą wypłatę honorowego świadczenia jubilat otrzyma w miesiącu, w którym będzie obchodził urodziny, a później regularnie wraz z dotychczasową emeryturą lub rentą. Pamiętać jednak należy, że pozostanie ono na stałe w tej samej wysokości. Także w kolejnych latach.
 

„Raz przyznana „honorowa emerytura dla 100 latka” nie ulega zmianie i jest wypłacana do końca życia w tej samej wysokości równej kwocie bazowej obowiązującej w dniu setnych urodzin” – tłumaczy ZUS.
 

Jeszcze dziesięć lat temu emerytura dla stulatków wynosiła niespełna 3.200 zł, w 2020 r. już prawie 4.300 zł, a obecnie ponad pięć i pół tysiąca złotych brutto. Wzrost więc jest znaczący, ale i okazja szczególna.
 

W zeszłym roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłacał tego typu emerytury 2,6 tys. świadczeniobiorcom. Zdecydowaną większość, bo aż 2,2 tys. otrzymywały kobiety, a zaledwie czterysta mężczyźni. Te dane nie obejmują „podopiecznych” KRUS czy osób z emeryturami mundurowymi.
Ale i tak - niejako przy okazji, mamy potwierdzenie, że Panie żyją znacznie dłużej od Panów...

Źródło

Skomentuj artykuł: