Sierpień zapoczątkował trend spadkowy inflacji bazowej

Sierpień zapoczątkował trend spadkowy inflacji bazowej, która na koniec tego roku może obniżyć się w okolice 3 proc. r/r. - piszą w dzisiejszej analizie eksperci Banku Pekao, odnosząc się danych GUS.

Jak podał dzisiaj GUS ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2020 r. wzrosły rdr o 2,9 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadły o 0,1 proc.

Jak pisze w swojej analizie Bank Pekao, ceny towarów zwiększyły się o 1,5 proc. r/r, a ceny usług o 6,6 proc. r/r.

"Obserwujemy stopniową normalizację cen usług po okresie lockdownu, kiedy część cen była imputowana, co de facto oznaczało ich zamrożenie" - wskazują. Dodają też, że ponowny wzrost zachorowań w ostatnich tygodniach wakacji ograniczył presję na wzrost cen usług turystycznych. "W porównaniu do lipca ceny w krajowej turystyce zorganizowanej obniżyły się o 0,7 proc., a w zagranicznej o 1,2 proc." - wyliczyli.

W ujęciu rocznym - jak wynika z analizy Banku Pekao - największy wpływ na wzrost CPI miały koszty związane z mieszkaniem (+5,7 proc.), ceny żywności (+3,1 proc.) oraz ceny w restauracjach i hotelach (5,7 proc.), których wkład do inflacji wyniósł odpowiednio 1,38 pp, 0,72 pp oraz 0,35 pp.

"Wolniejszy niż w lipcu wzrost cen w ubiegłym miesiącu to w głównej mierze zasługa słabnącej presji na wzrost cen żywności (+3,1 proc. r/r vs. +4,1 proc. r/r w lipcu)." - napisano w analizie.

Wskazano również, że mniejszy niż miesiąc wcześniej wkład żywności do CPI został skompensowany przez wolniejszy spadek cen paliw (-12,3 proc. r/r w sierpniu wobec -16,1 (proc. r/r w lipcu). Podkreślono, że stabilizacji inflacji cen towarów towarzyszy słabnące tempo wzrostu cen usług.

"W oparciu o dostępne dane szacujemy, że inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się w ubiegły miesiącu do 4,1 proc. z 4,3 proc. r/r. i był to pierwszy spadek tej miary inflacji od grudnia 2018 r." - napisano. Z prognoz analityków Pekao wynika, że sierpień zapoczątkował trend spadkowy inflacji bazowej, która na koniec tego roku może obniżyć się w okolice 3 proc. r/r. Zaznaczono, że w kontekście zapowiadanych od nowego roku zmian opłat i podatków (opłata mocowa, podatek cukrowy) maleje ryzyko przejściowej deflacji w 1Q21

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: