Skuteczna interwencja Rzecznika MŚP

15 września 2022 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu uproszczenia procedur administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, w treści której - obok szeregu jednostkowych rozwiązań mających na celu uproszczenie niektórych procedur - znalazła się także poprawka umożliwiająca uruchomienie programu wsparcia przedsiębiorców działających przy granicy z Białorusią, którym wciąż nie zrekompensowano w pełni strat poniesionych w wyniku wprowadzenia na tym obszarze zakazu przebywania.

Dotychczasowe rozwiązania w zakresie pomocy dla firm poszkodowanych wskutek wprowadzenia zakazu przebywania okazały się niewystarczające, w związku z czym Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz konsekwentnie zabiegał o ich nowelizację.

Dzięki interwencji Rzecznika MŚP w grudniu ub.r. wprowadzono rozwiązania mające na celu umożliwienie wypłaty rekompensat podmiotom pominiętym w pierwszych regulacjach pomocowych.

Wprowadzone w ub. roku zmiany nie rozwiązały jednak problemu braku możliwości wypłaty rekompensat w wysokości odpowiadającej pełnemu zakresowi strat poniesionych przez niektóre firmy, w związku z czym Rzecznik MŚP wielokrotnie zwracał się do Ministerstwa Rozwoju i Technologii oraz Ministerstwa Finansów o udzielenie informacji w przedmiocie stanu prac nad uzupełniającym programem wsparcia dla przedsiębiorców, określonego mianem „Tarcza dla Pogranicza”.

Zgłoszone przez Rzecznika MŚP postulaty zostały uwzględnione w przywołanej wyżej ustawie uchwalonej 15 września 2022 r. przez Sejm RP, która przewiduje m.in. stworzenie podstawy prawnej dla uruchomienia programu pomocowego dla firm działających przy granicy z Białorusią. Uchwalona przez posłów ustawa czeka obecnie na akceptację Senatu.

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wyraża nadzieję, że rozwiązania umożliwiające wypłacenie poszkodowanym przedsiębiorcom brakujących rekompensat zostaną wprowadzone w życie niezwłocznie.
 

Skomentuj artykuł: