Specjaliści i menedżerowie a kryzys

Czy specjaliści i menedżerowie przygotowują się do kryzysu? Na jakie wyrzeczenia są gotowi? W których branżach panuje spokój, a które mają poczucie zagrożenia? Na te pytania odpowiada ostatni raport Antal oraz Cushman & Wakefield. Mimo, że na rynku pojawia się niepewność wciąż dominującym poczuciem jest stabilizacja i gotowość do nowych, proaktywnych działań, mających na celu szybką poprawę obecnej sytuacji.

Badanie wykazało m.in., że 68% przedstawicieli kadry średniego i wyższego szczebla gromadzi oszczędności i ogranicza wydatki. Ponadto 22% respondentów podejmuje nowe działania i bardziej angażuje się w obowiązki, zaś 67% badanych czuje bezpieczeństwo zatrudnienia.

Raport pt. „Elastyczność specjalistów i menedżerów w dobie zmiany” opisuje postawy kadry średniego i wyższego szczebla w świetle pogorszenia sytuacji gospodarczej.

 W dużej mierze o sytuacji gospodarczej w najbliższych miesiącach będzie decydowało zaangażowanie pracowników w wykonywane zadania, a także ich postawy ekonomiczne. Wyniki raportu pozwalają na optymizm w tym zakresie - duża część badanych bierze sprawy w swoje ręce - i elastycznie dostosowuje się do wymagań rynku wprowadzając innowacje i zwiększając efektywność pracy

komentuje Artur Skiba, prezes Antal.

Większość specjalistów i menedżerów jest zadowolona z obecnej pracy (69%) i czuje bezpieczeństwo zatrudnienia (67%). Pewność siebie na rynku pracy jest jednak silnie uzależniona od branży, jaką reprezentują specjaliści i menedżerowie. Najlepiej swoją sytuację oceniają przedstawiciele branż e-commerce, internet, nowe media oraz centrów usług wspólnych - ponad 80% pozytywnych wskazań. Z kolei największa niepewność panuje w agencjach reklamowych i PR, w których tylko czwarty respondent jest przekonany o stabilności pracy.

W ostatnim czasie, w szczególności na rynku pracy, możemy zaobserwować rosnącą niepewność spowodowaną dynamicznymi zmianami związanymi z pandemią. Definiowane przez niektóre firmy zagrożenia mogą jednak stanowić niepowtarzalną okazję do wdrożenia zupełnie nowych rozwiązań. W czasie, gdy zawodzą tradycyjne modele biznesowe, bardzo istotnym czynnikiem, który pozwala organizacjom przetrwać lub uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku, są innowacje. Do przeprowadzenia transformacji są potrzebne osoby myślące niestandardowo, kreatywnie i nieszablonowo. (…)W moim przekonaniu w biurach, aby wspierać innowacyjność i rozwój, najistotniejsze będą przestrzenie do pracy zespołowej, kreatywnej i przestrzenie socjalne

mówi Aleksander Szybilski, Associate, Workplace Strategy, Cushman & Wakefield.

Specjaliści i menedżerowie w świetle spowolnienia gospodarczego są gotowi do pewnych wyrzeczeń. Wysoki odsetek badanych jest gotowy pracować w większym wymiarze czasu (86% pozytywnych wskazań). Nieznacznie mniej osób (85%) jest w stanie zaakceptować czasowe ograniczenie dostępu do świadczeń pozapłacowych. Zmianę zakresu obowiązków dopuszcza 76% respondentów, a zmniejszenie wymiaru czasu pracy - 71%. Najrzadziej jest dopuszczane zmniejszenie wynagrodzenia – 62% badanych widzi taką możliwość. Średnio maksymalną granicą dopuszczanego zmniejszenia wynagrodzenia jest 19%. Analizując ten ostatni wskaźnik per branża największą gotowość do wyrzeczeń finansowych wykazują pracownicy agencji PR, firm consultingowych oraz branży farmaceutycznej i sprzętu medycznego.

Ponadto specjaliści i menedżerowie podejmują szereg kroków w celu przygotowania się do spowolnienia gospodarczego. Najwięcej osób (63%) gromadzi oszczędności i rezygnuje z części wydatków. 38% poszukuje nowego zatrudnienia, a 22% zwiększa swoje zaangażowanie w wykonywane zadania. Co piąty badany składa również propozycje nowych projektów w firmie.

Skomentuj artykuł: