Spowolnienie w strefie euro

Kryzys zaufania w sektorze bankowym osłabi wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej. Komisja Europejska prognozuje, że PKB strefy euro w 2023 r. wzrośnie o 0,9 proc – napisał Miesięcznik Makroekonomiczny PIE3/2023. Taki wynik zaczyna być kontestowany przez analityków. Słabszej koniunktury doświadczymy na przełomie roku, co osłabi wyniki także w 2024 r. KE prognozuje wzrost o 1,5 proc. Uważamy, że bardziej prawdopodobne są wyniki rzędu 0,7 proc.

Krótkoterminowe perspektywy wzrostu w Unii Europejskiej są optymistyczne. Analitycy Komisji podnieśli tegoroczną prognozę PKB dla strefy euro o 0,6 pkt. proc. do 0,9 proc. z uwagi na brak problemów z dostawami gazu. Dodatkowo badania PMI wskazują na poprawę koniunktury w usługach – indeks wzrósł z 48,5 pkt. w listopadzie br. do 55,6 pkt. w marcu br. Ocena przemysłu pozostaje na poziomie sugerującym kurczenie się sektora (48,5 pkt).

W II połowie roku doświadczymy stagnacji. Spodziewamy się słabych wyników sektora przemysłowego oraz niższych inwestycji. Wysokie ceny energii uderzają w konkurencyjność europejskich firm energochłonnych – w lutym decyzję o zmniejszeniu produkcji ogłosiła np. niemiecka firma chemiczna BASF. Analitycy ankietowani przez Focus Economics prognozują, że zapaść branż energochłonnych spowoduje w tym roku spadek produkcji we wszystkich głównych gospodarkach UE.

Mimo spowolnienia, spodziewamy się dalszych podwyżek stóp EBC – napisali eksperci PIE. W maju stopa depozytowa osiągnie poziom 3,25 proc., a główna stopa EBC – 3,75 proc. Kolejne decyzje banku będą zależeć od uporczywości inflacji w strefie euro – kontynuacja cyklu podwyżek stóp procentowych w czerwcu jest możliwa. Działania władz monetarnych związane są z wysoką inflacją bazową. Inflacja HICP w strefie euro spadła z 10,6 proc. r/r w listopadzie 2022 r. do 6,9 proc. w marcu br. Jest to głównie efekt niższego wzrostu cen energii i paliw. Jednocześnie jednak cały czas rośnie inflacja bazowa. W marcu wyniosła ona 5,7 proc., co jest historycznym rekordem. Wyższy wzrost cen w tej grupie będzie długotrwały – konsensus prognoz makroekonomicznych wskazuje, że 0,7 proc. wyniesie wzrost PKB w strefie euro w 2024 r., inflacja w 2023 r. wyniesie średnio 5,7 proc., a w 2024 r. nadal utrzymywać się będzie ponad celem EBC (2 proc.) Jest to między innymi efekt długotrwałego wzrostu cen sztywnych, tj. takich, które zmieniają się rzadko, ale ich inflacja jest bardziej uporczywa.

Wysoka inflacja spowodowała też dużą presję na wzrost wynagrodzeń w Europie Zachodniej.

W 2021 r. żądania płacowe największego niemieckiego związku zawodowego wynosiły średnio 5,2 proc. W 2022 r. związkowcy podchodzili do stołu negocjacyjnego ze średnim żądaniem podwyżek o 8,8 proc. W 2023 r. toczące się rokowania pomiędzy związkiem a pracodawcami zawierają w sobie postulaty podwyżek średnio o 13,7 proc. Skala żądań jest więc porównywalna do wzrostu pensji, który obserwujemy w Europie Centralnej. 

Faktyczne podwyżki są mniejsze niż pierwotne żądania, jednak różnica wynosi zazwyczaj 1-2 pkt. proc.

Źródło

Skomentuj artykuł: