Stabilny rok dla Lotosu

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Lotos, która wkrótce ma zostać przejęta, przez PKN Orlen, osiągnięte w ub.r. potwierdzają stabilną kondycję firmy. Mimo trudnych warunków rynkowych, oczyszczona EBITDA wg LIFO wyniosła w Lotosie 2,9 mld zł. Rafineria firmy w Gdańsku w pełni wykorzystała swoje moce produkcyjne, przerabiając 10,7 mln t ropy.

Sprzedaż paliw w Polsce ukształtowała się na rekordowym poziomie 8 mln t - poinformował Lotos w komunikacie.

Grupa Lotos SA jest drugim, co do wielkości producentem paliw w Polsce. Będąca własnością spółki gdańska rafineria należy do najmłodszych, najnowocześniejszych i najbardziej przyjaznych środowisku, kompleksów rafineryjnych w Europie.

W 2019 roku oczyszczony wynik EBITDA LIFO wyniósł 2,9 mld zł, czyli był o 7,7 proc. niższy niż w 2018 r. W minionym roku spółka wypłaciła rekordową dywidendę w wysokości 3zł na akcję. Rok 2019 cechował się bardziej wymagającym otoczeniem makroekonomicznym dla prowadzenia działalności rafineryjnej niż rok 2018 oraz przyjęte projekcje strategiczne Spółki. Znaczna obniżka cen gazu ziemnego oraz spadek notowań ropy naftowej negatywnie wpłynął na wyniki segmentu wydobywczego.  

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Lotos osiągnęła przychody na poziomie 29,5 mld zł. Główna część przychodów pochodziła z działalności rafineryjnej – 97,5 proc. Odbiorcami produktów Grupy są przede wszystkim klienci krajowi. Na sprzedaż krajową przypadało 81,8 proc. całości przychodów ze sprzedaży.

W 2019 roku rafineria Grupy Lotos przerobiła 10,7 mln t ropy naftowej, a wykorzystanie nominalnych zdolności przerobowych rafinerii w Gdańsku kształtowało się na poziomie 102 proc. W 2019 roku rafineria w Gdańsku wyprodukowała 11,5 mln t produktów. Główny udział w strukturze produkcji miał olej napędowy. Wyprodukowano go 5,5 mln t, czyli o 2,9 proc. więcej niż w poprzednim roku. Jego udział w strukturze produkcji wynosił 48,0 proc.

Źródło

Skomentuj artykuł: