Stan epidemii nie zmienia terminów w aukcji na 5G

Stan epidemii nie ma wpływu na termin składania ofert wstępnych w aukcji na cztery rezerwacje częstotliwości z pasma 3480-3800 MHz - ogłosił Urząd Komunikacji Elektronicznej.

Oferty należy złożyć do 23 kwietnia 2020 r., do godz. 15 - przypomniał UKE.

Urząd podkreślił, że aukcja próbna, a dalej licytacja odbędą się nie wcześniej niż 15 maja 2020 r., „z uwzględnieniem aktualnych na dany moment warunków zewnętrznych”.

6 marca Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej ogłosił aukcję na cztery rezerwacje częstotliwości umożliwiających rozwój sieci 5G w Polsce. Aukcja obejmie cztery ogólnopolskie rezerwacje częstotliwości z pasma 3,6 GHz (tzw. pasmo C), a każda rezerwacja będzie obejmować blok częstotliwości o szerokości 80 MHz i będzie ważna do 30 czerwca 2035 r. Dla każdej z czterech rezerwacji cena wywoławcza wynosi 450 mln zł.

Zgodnie z warunkami aukcji, będą mogły wziąć w niej udział jedynie podmioty legitymujące się odpowiednim doświadczeniem na polskim rynku telekomunikacyjnym i wiarygodnością finansową. Każdy uczestnik aukcji będzie mógł uzyskać jedną rezerwację częstotliwości.

Źródło

Skomentuj artykuł: