Strategiczna współpraca BGK i południowokoreańskich instytucji finansowych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Export-Import Bank of Korea (KEXIM) oraz Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) podpisały w Warszawie trójstronny dokument Memorandum of Understanding (MoU). Dokument jest zobowiązaniem do strategicznej współpracy i wspólnego odkrywania możliwości biznesowych w takich obszarach jak infrastruktura, rozwój przemysłu, czy energetyka odnawialna.

Export-Import Bank of Korea jest bankiem, który zapewnia południowokoreańskim przedsiębiorcom kredyty eksportowe i produkty gwarancyjne. Ułatwiają one prowadzenie działalności zagranicznej. Z kolei Korea Trade Insurance Corporation oferuje produkty ubezpieczeniowe, które przyczyniają się do promocji południowokoreańskiego eksportu i ułatwiają handel międzynarodowy w szerszym zakresie.
Strony porozumienia zobowiązują się do ścisłej współpracy, której efektem będzie odkrywanie nowych możliwości biznesowych w takich sektorach jak infrastruktura, rozwój przemysłu, czy energetyka odnawialna. Porozumienie ma też promować współpracę gospodarczą, w tym inwestycje zagraniczne oraz wymianę handlową.
BGK, KEXIM oraz K-SURE chcą także wspólnie szukać możliwości finansowego wsparcia dla projektów eksportowych, zarówno południowokoreańskich, jak i polskich przedsiębiorstw. Pozwoli to, według stron porozumienia, wzmocnić relacje biznesowe między dwoma krajami. W dokumencie mowa jest także o współfinansowaniu projektów, które przyniosą korzyść Polsce i krajom sąsiadującym. Wliczają się w to m.in. projekty odbudowy i modernizacji po zakończeniu wojny w Ukrainie.
- Zawarcie MoU jest potwierdzeniem, że zależy nam na długofalowej i owocnej współpracy z południowokoreańskimi partnerami. Jestem przekonana, że współfinansowane przez nasze instytucje projekty pozwolą wzmocnić relacje gospodarcze między Polską a Koreą Południową. Przyczynią się także do szybszego, międzynarodowego rozwoju przedsiębiorstw z obu krajów. Wierzę, że nasza współpraca będzie mieć też dobry wpływ na rozwój Europy Środkowo-Wschodniej, w tym regionu Trójmorza. W ten sposób, jako polski bank rozwoju, realizujemy naszą misję, jaką jest zwiększanie poziomu konkurencyjności polskiej gospodarki i umiędzynarodowienia polskich firm – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.
Korea Południowa jest drugim, po USA, największym pozaeuropejskim inwestorem zagranicznym w Polsce. W 2022 roku polsko-koreańskie obroty handlowe osiągnęły rekordową wartość 10 mld dol.

Źródło

Skomentuj artykuł: