„Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne”. Miliony na wsparcie polskich projektów kosmicznych

W ramach organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursu „Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne” przyznano 15 projektom dofinansowanie o łącznej wysokości ponad 143 milionów złotych. Konkurs  realizowany jest ze wsparciem funduszy unijnych z programu Inteligentny Rozwój (POIR).

„Sukces konkursu pokazuje, że zaawansowane technologie kosmiczne są coraz bliżej nas. Dla mnie to sygnał, że musimy dalej rozwijać polską naukę, stawiać na ośrodki akademickie, kształcące inżynierów, którzy podbiją rynek wysokich technologii. Rynek kosmiczny jest rynkiem globalnym, poprzeczka zawieszona jest więc bardzo wysoko, dlatego nie możemy zostać w tyle” – powiedział  podczas uroczystości ogłoszenia wyników konkursu Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Konkurs "Szybka Ścieżka – Technologie kosmiczne” ma zwiększyć udział polskich przedsiębiorstw w realizacji międzynarodowych projektów na przykład z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) oraz przyczynić się do rozwoju polskiego sektora kosmicznego. W polskim sektorze kosmicznym działa już ponad 300 firm, które zatrudniają ponad 3 tys. pracowników. W kosmosie jest ponad 80 obiektów, które powstały z udziałem polskich firm.

To może mały krok dla światowej branży kosmicznej, ale na pewno duży dla polskich firm działających w tym sektorze. Dzięki funduszom europejskim możemy zapewnić finansowanie wysoko zaawansowanych technologii kosmicznych - powiedziała Anna Gembicka wiceminister funduszy i polityki regionalnej.

Zgłaszane w ramach konkursu projekty musiały obejmować prace badawczo-rozwojowe, mające na celu opracowanie, przetestowanie oraz wdrożenie konkretnych produktów i technologii w takich obszarach tematycznych jak np. satelitarna obserwacja Ziemi, systemy i podsystemy niewielkich satelitów, testowanie infrastruktury satelitarnej, platformy mikrosatelitarne, systemy świadomości sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej, systemy wynoszenia, systemy robotyki kosmicznej, systemy agregacji i przetwarzania danych satelitarnych, aplikacje przetwarzające i bazujące na danych satelitarnych. Do NCBR wpłynęły 33 wnioski, z których 15 otrzymało dofinansowanie. Wśród przedsiębiorstw, którym przyznano granty są takie firmy jak Astronika Sp. z o.o., Iceye Polska Sp. z o.o., Progresja Space Sp. z o.o., konsorcjum Creotech Instruments SA z Centrum Badań Kosmicznych PAN czy  konsorcjum SatRevolution SA oraz Politechniki Wrocławskiej, którego projekt dostał największe dofinansowanie /ponad 33 mln zł/.

„Wskaźnik sukcesu w konkursie przekroczył 45 proc. To jeden z najwyższych w historii konkursów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oznacza to, że firmy z branży kosmicznej złożyły wartościowe, przyszłościowe projekty, które teraz ze wsparciem NCBR będą realizować. Do tej pory przy wykorzystaniu środków NCBR realizowane były 42 projekty z sektora kosmicznego na kwotę przyznanego dofinansowania wynoszącą 151 milionów złotych. Teraz grono beneficjentów poszerza się o kolejne 15 podmiotów. Wierzę, że dzięki realizacji tych projektów firmy z branży kosmicznej – już teraz rozpoznawane przez największych integratorów systemów kosmicznych – rozwiną się jeszcze bardziej” – podkreślił Wojciech Kamieniecki, dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Źródło

Skomentuj artykuł: