Szybko rośnie zamożność Polaków. Szczyty i dołki polskiego bogactwa

Aktywa finansowe Polaków wzrosły w ub.r. o 11,2 proc. i był to trzeci rok z rzędu dwucyfrowego wzrostu – wynika z raportu firmy Allianz na temat światowego bogactwa. O rosnącej zamożności Polaków świadczą też dane NBP.

Allianz Global Wealth Report przygotowuje zespół ekonomistów na podstawie danych źródłowych z prawie 60 krajów wypracowujących 91 proc. globalnego PKB. Na tym tle Polska wygląda bardzo dobrze – w analizowanych krajach w 2021 r. majątek finansowy gospodarstw domowych wzrósł łącznie o 10,4 proc., a w Polsce o 11,2 proc. Według NBP wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych rośnie średnio o 12,5 proc. r/r, licząc od II kwartału 2020 r., czyli od wybuchu pandemii koronawirusa. Pomimo kryzysu związanego z pandemią wartość aktywów finansowych ogółem gospodarstw domowych zwiększyła się do ponad 2,761 bln zł.

Jak Polacy oszczędzają?

Raport Allianz wskazuje, że ponad połowę zaoszczędzonych środków Polacy ulokowali w bankach (w 2021 r. było to 51 proc.), 27 proc. w papierach wartościowych, w tym m.in. w funduszach inwestycyjnych, obligacjach skarbowych i akcjach, a 12 proc. w funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych. Analitycy Allianz podkreślają, że ponadprzeciętnie – o 15,2 proc. – wzrosły aktywa w funduszach emerytalnych i ubezpieczeniowych, do czego przyczynił się napływ nowych środków. Duża w tym zasługa Pracowniczych Planów Kapitałowych.

– Inwestowanie poprzez PPK to nie inwestowanie jednorazowe, tylko regularne, w dodatku długoterminowe – podkreśla Anna Zalewska, ekspert Analizy.pl. Dodaje, że dla uczestników PPK pracują fundusze inwestycyjne, ale PPK mają też swoistą poduszkę bezpieczeństwa, na którą składają się comiesięczne dopłaty pracodawcy (min. 1,5 proc. pensji) i Funduszu Pracy.

– Na początku inwestowania na konta uczestników trafiają wpłaty powitalne (250 zł), dodatkowo co roku w okolicach marca wpłacane są dopłaty roczne w wysokości 240 zł. Po zsumowaniu trzech czynników, czyli wyników funduszy, dopłaty pracodawcy i z Funduszu Pracy, okazuje się, że przeciętny uczestnik PPK od końca 2019 r. do końca września 2022 zarobił średnio 55 proc. – zaznacza Zalewska.

Cały tekst w „Gazecie Polskiej Codziennie”

gpcodziennie.pl POLECA

Skomentuj artykuł: