Transakcje na rynku nieruchomości w CEE na poziomie prawie 11 mld euro

2022 rok przyniósł ożywienie funduszy na rynku nieruchomości w krajach środkowo-wschodnioeuropejskich, co przełożyło się na nieznaczny wzrost wolumenu transakcji inwestycyjnych.

Jak wynika z danych międzynarodowej firmy doradczej Cushman&Wakefield (C&W), łącznie w Europie Środkowo-Wschodniej sfinalizowano wówczas umowy kupna/sprzedaży o wartości 10,7 mld euro, co stanowi wzrost o 6,6% w porównaniu z 2021 r. Polska z wynikiem ponad 5,7 mld euro pozostaje na pozycji lidera regionu.

Według C&W priorytety kupujących były tym razem skoncentrowane przede wszystkim na nieruchomościach biurowych, co widać było zwłaszcza w Polsce i Rumunii - oba kraje odpowiadały za najwyższy wolumen inwestycyjny w tym segmencie rynku.

Z kolei sektor magazynowy, szczególnie w drugiej połowie roku, odnotował niewielki spadek wartości sfinalizowanych transakcji. Był to rezultat między innymi braku produktów inwestycyjnych na czeskim rynku oraz faktu, że inwestorzy musieli dostosować się do rosnących stóp procentowych i czekali na wzrost czynszów w Polsce.

- W ub. roku mogliśmy obserwować też stopniowy wzrost zainteresowania nieruchomościami na rynku handlowym, w tym między innymi centrami handlowymi. Niemniej, o najbardziej spójnym wskaźniku popytu mogą mówić magazyny handlowe, co jest związane między innymi z niesłabnącą popularnością branży e-commerce - komentuje Jeff Alson, International Partner, Poland & CEE Capital Markets w C&W.

POLSKA

Wartość transakcji inwestycyjnych na polskim rynku nieruchomości wyniosła w ubiegłym roku ponad 5,7 mld euro. W tym roku uwaga kupujących będzie koncentrowała się między innymi na aktywach biurowych w regionach. Te nieruchomości w miastach regionalnych, które charakteryzują się wysoką rentownością, powinny utrzymać płynność i popyt zwłaszcza dzięki funduszom inwestycyjnym z Europy Środkowo-Wschodniej.

W Warszawie, z uwagi na niską dostępność transakcji inwestycyjnych o mniejszych wolumenach (ok. 100 mln euro) w 2022 r., rynek będzie szczególnie zainteresowany wynikami tej klasy aktywów w nadchodzących miesiącach.

Z kolei transakcje magazynowe dotyczące nieruchomości już wybudowanych zanotowały w 2022 r. spadek. W nadchodzących miesiącach możemy jednak spodziewać się powrotu zainteresowania kupujących tego typu produktami inwestycyjnymi, z uwagi na ograniczenie nowej podaży i presję na wzrost stawek czynszowych.

CZECHY

Łączna wartość transakcji inwestycyjnych w Czechach zamknęła się wynikiem ponad 1,5 mld euro. Czeski rynek nieruchomości stoi przed tymi samymi wyzwaniami, co inne kraje regionu, a mianowicie wyższymi kosztami finansowania oraz wahaniami cen w sektorze energetycznym. Przewagą konkurencyjną Czech jest jednak niski poziom pustostanów oraz wzrost czynszów w projektach magazynowych i centralnie zlokalizowanych obiektach biurowych, co przekłada się na niesłabnące zainteresowanie lokalnego i międzynarodowego kapitału czeskimi nieruchomościami. Jednak ze względu na ograniczoną gotowość sprzedających do zawierania transakcji przy obecnych uwarunkowaniach rynkowych, Wobec tego C&W nie oczekuje znaczącego wzrostu wolumenów inwestycyjnych w 2023 r.

RUMUNIA

Po rekordowym pod względem wolumenu inwestycji 2022 r., w którym sfinalizowano transakcje o łącznej wartości blisko 1,3 mld euro i który był napędzany głównie przez lokalne i regionalne fundusze, w 2023 można spodziewać się spadków ze względu na ograniczoną liczbę podstawowych produktów dostępnych obecnie na rynku.

SŁOWACJA

Na Słowacji inwestorzy sfinalizowali w ubiegłym roku umowy kupna/sprzedaży o wartości ponad 1,1 mld euro. Rynek nieruchomości inwestycyjnych w tym kraju notuje rosnący udział spółek z kapitałem słowackim i czeskim. Warto zauważyć, że ta grupa inwestorów była praktycznie nieobecna podczas kryzysu finansowego w 2009 r. i tuż po nim. W ostatniej dekadzie kapitał krajowy był jednak akumulowany w celu inwestowania w nieruchomości komercyjne. W 2021 r. odpowiadał on za 71% całkowitego wolumenu inwestycji, a w 2022 udział lokalnych funduszy wzrósł do 76%.

WĘGRY

Wolumen transakcji inwestycyjnych na Węgrzech osiągnął wynik prawie 1 mld euro. Fundamenty rynku węgierskiego pozostają mocne, co powinno przekładać się na silne wyniki w drugiej połowie 2023 r.

- Spodziewamy się, że nastroje na rynku inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej w 2023 roku poprawią się. Kolejne miesiące powinny przynieść stopniowy wzrost zainteresowania pojedynczymi transakcjami, co będzie szczególnie widoczne na rynku magazynowym w Polsce. Przewaga konkurencyjna pozostaje jednak po stronie tych inwestorów, którzy posiadają własne finansowanie - podsumowuje Jeff Alson.

Źródło

Skomentuj artykuł: