Trwają konsultacje dot. opłat powietrznych

Trwają konsultacje z liniami lotniczymi i innymi podmiotami dot. propozycji opłat związanych z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce i na polskich lotniskach - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Marcin Horała.

Chodzi o konsultacje w sprawie aktualizacji "Planu skuteczności działania służb żeglugi powietrznej na lata 2020–2024". Ostatniego dnia sierpnia 2021 r. w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące tego projektu. Konsultacje to jeden z elementów złożonego procesu ustalania wysokości stawek opłat nawigacyjnych na lata 2020-2024.

"Zasady opracowania tego planu to nie jest to, co my sobie w Polsce wymyślamy, to są uregulowania na poziomie europejskim i zasadniczo wszędzie wyglądają tak samo. Podstawową zasadą jest to, że agencje zajmujące się kontrolą przestrzeni powietrznej mają się tymi opłatami zbilansować"

powiedział Horała w kuluarach XXX Forum Ekonomicznego w Karpaczu.

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej pobiera dwie opłaty związane z zapewnieniem służb żeglugi powietrznej w Polsce. Są nimi: opłata terminalowa, czyli stawka pobierana przez PAŻP za obsługę samolotów podczas startu i lądowania na każdym lotnisku, oraz opłata trasowa pobierana za każdy lot samolotu w przestrzeni powietrznej kontrolowanej przez służby kontroli ruchu lotniczego.

Zdaniem branży lotniczej, w tym m.in. przedstawicieli lotnisk regionalnych, w wystosowanym liście otwartym zaadresowanym do premiera Mateusza Morawieckiego i ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, przedłożone propozycje w tym planie "w sposób drastyczny, nierównomierny i niekonkurencyjny" podwyższają od 1 stycznia 2022 r. opłatę terminalową i trasową.

"PAŻP zmaga się z sytuacją kryzysu covidowego oraz ogromną dziurą w swoim budżecie (wpływy raptownie zmalały, bo liczba operacji lotniczych zmalała, a koszty PAŻP są w miarę stałe). Podjęte zostały trudne i budzące również niepokój decyzje np. obniżenie kwoty bazowej. Obecnie trwają negocjacje nowego regulaminu wynagradzania, ale koniec końców, te koszty nie są proporcjonalne"

tłumaczył Horała.

Jak dodał, "na razie pracuje nad tym ULC, w stałym kontakcie z PAŻP". 

"Trwają konsultacje z liniami i innymi podmiotami. Ostateczny kształt może się trochę zmienić. Prosiłem prezesa ULC, żeby w miarę możliwości spróbować, choć odrobinę ulżyć portom regionalnym. Ostatecznie to jest zatwierdzane na poziomie europejskim"

wyjaśnił wiceminister.

W przedłożonej propozycji zaproponowano podwyższenie od 1 stycznia 2022 r. opłat: terminalowej (dotyczy pojedynczej operacji lotniczej): dla Lotniska Chopina z 343,08 zł w roku 2021 do 524,58 zł – wzrost o 181,50 zł (o 53 proc.); dla Portów Lotniczych Regionalnych z 791,12 zł dla roku 2021 do 1347,76 zł – wzrost o 556,64 zł (wzrost o 70 proc); oraz trasowej – z kwoty 195,70 zł dla roku 2021 do kwoty 245,81 zł – wzrost o 50,11 zł (wzrost o 26 proc).

Szef PAŻP Janusz Janiszewski powiedział, że "podwyższenie stawek terminalowych i trasowych jest konsekwencją m.in. sytuacji covidowej, która dotknęła wszystkich". Wskazał, że kryzys covidowy tak samo dotknął PAŻP, jak i inne instytucje lotnicze.

Jak mówił, kolejną przyczyną zmiany stawek jest mechanizm, w jaki sposób Unia Europejska rozlicza cały okres COVID-19 i strat wywołanych przez pandemię.

PAŻP jest jedyną w kraju instytucją szkolącą oraz zatrudniającą kontrolerów ruchu lotniczego. Pełnią oni służbę przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. PAŻP odpowiada też za zarządzanie polską przestrzenią powietrzną oraz za infrastrukturę lotniczą, którą buduje i rozwija. Sprawuje nadzór m.in. nad systemem radarowym, urządzeniami nawigacji lotniczej, systemami łączności i systemami wspomagającymi lądowanie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: