List do Tuska. Chcą abolicji dla dłużników

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, Adam Abramowicz, napisał do Donalda Tuska list, w którym zwrócił się z sugestią wprowadzenia abolicji dla zadłużonych płatników ZUS. "Zwracam się z propozycją zwołania przez pana premiera okrągłego stołu w sprawie ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą" - napisał w liście Abramowicz.

W swoim liście Rzecznik MŚP zwrócił uwagę, że w 2023 r. rekordowa liczba firma zlikwidowała oraz zawiesiła działalność - kolejno 220 tys. i 372 tys. Przedsiębiorcy mają skarżyć się na rosnącą wysokość świadczeń na ubezpieczeni społeczne, a o realności problemu ma świadczyć fakt, że w 2022 r. liczba zadłużonych płatników ZUS wzrosła rdr o 1/3 i wyniosła 630 tys. Wobec 210 tys. małych przedsiębiorców ZUS miał w 2023 r. wszcząć windykację.

"Przytoczone dane nakazują sądzić, że tak ogromna skala zaległości wobec ZUS to nie efekt przejściowej słabszej koniunktury, tylko konsekwencja wady systemowej. System ubezpieczeń społecznych dla przedsiębiorców jest w Polsce źle skonstruowany. Od lat zwracam na to uwagę, proponując przyjęcie modelu niemieckiego, czyli wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u" 

napisał Rzecznik.

Adam Abramowicz zwrócił się do Donalda Tuska z sugestią wprowadzenia abolicji dla zadłużonych płatników. Przypomniał abolicję dokonaną na mocy ustawy z 9 listopada 2012 r.

Rzecznik sam podkreślił, że abolicja jest rozwiązaniem doraźnym i potrzebna jest zmiana systemu.

"Zwracam się z propozycją zwołania przez pana premiera okrągłego stołu w sprawie ubezpieczeń społecznych dla osób prowadzących działalność gospodarczą" - dodał.

Skomentuj artykuł: