Jakie jest największe wyzwanie stojące przed młodymi przedsiębiorcami? Poznaj raport

Jak wskazano w publikacji pt.: "Od startupu do MŚP. Etapy rozwoju firm w Polsce. Pod lupą" głównym powodem założenia własnej działalności gospodarczej w Polsce jest "dobra okazja rynkowa". Taką odpowiedź wskazało 49 proc. badanych. Na kolejnych miejscach wejścia w biznes znalazły sie?: "chęć´ spróbowania sił na swoim" (42 proc. wskazań´) oraz "realizacja marzeń´" (37 proc.). Natomiast tylko 6 proc. respondentów wskazało, że przyczyną wejścia w biznes było odziedziczenie rodzinnej firmy. Z raportu wynika również, że tylko 14 proc. właścicieli firm czuło sie? dobrze przygotowanymi do prowadzenia biznesu, pozostali najczęściej oceniali swoje umiejętności na słabym lub średnim poziomie.

W raporcie zaznaczono, że dla 90 proc. młodych przedsiębiorców w pierwszym roku prowadzenia działalności największym wyzwaniem jest pozyskanie finansowania. Kolejne problemy to niewłaściwi partnerzy, formalności, czy brak przemyślanej strategii.

W badaniu wskazano, że na wysokie koszty związane z uruchomieniem działalności wskazało 51 proc. badanych, a na kwestie strategiczne - ok. 40 proc. "Na etapie planowania organizacje borykają sie? ponadto z formalnościami (41 proc.), wymogami branżowymi (38 proc.) oraz regulacjami prawno-podatkowymi (34 proc.) - dodano. Na dalszym etapie - jak zaznaczono - problemem okazują sie? niewłaściwi partnerzy (52 proc.), przeinwestowanie (42 proc.), trudność´ w rekrutacji pracowników (40 proc.).

Zgodnie z publikacją tylko 14 proc. spośród pytanych właścicieli firm czuło sie? na tym etapie dobrze przygotowanymi do zarządzania firmą, 62 proc. oceniło swoje umiejętności na średnim poziomie, a 24 proc. nie miało ich wcale lub były bardzo słabe. "Spoglądając na badane branże, najwięcej przygotowanych przedsiębiorców znajduje sie? w produkcji i transporcie, gdzie niemal co piąty zapytany ocenił swoja? wiedze? dotycząca? prowadzenia biznesu jako duża? (odpowiednio 19 proc. i 18 proc.) W budownictwie +dobrych uczniów+ jest dwa razy mniej (9 proc.)" - napisano.

Raport "Od startupu do MŚP. Etapy rozwoju firm w Polsce. Pod lupą" jest trzynastym opracowaniem z serii "Pod lupą" wydanym przez Europejski Fundusz Leasingowy w ramach autorskiego projektu "Europejski Fundusz Modernizacji Polskich Firm". Badanie ilościowe zostało zrealizowane przez ICAN Institute na zlecenie EFL S.A. z właścicielami, współwłaścicielami i osobami odpowiedzialnymi za finanse w segmencie firm MŚP z całego kraju. W sumie zrealizowano 500 wywiadów.

EFL powstał w 1991 roku, jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce. Od 2001 roku jest częścią Grupy Crédit Agricole. 

Źródło

Skomentuj artykuł: