Polska przyciąga turystów

Ten rok będzie wyjątkowo udany dla polskiej turystyki - nad Wisłę przybywa już ponad 20 milionów turystów. A może być jeszcze lepiej...

Z informacji Ministerstwa Sportu i Turystyki wynika, że pierwsze efekty nowego otwarcia na świat dały wyniki już w 2017 r., kiedy to Polska przyciągnęła aż 18,3 mln zagranicznych turystów - o 4,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Już wtedy był to najlepszy wynik w naszym regionie.

Jak wynika z danych Banku Światowego, znana i popularna - również wśród polskich turystów - Chorwacja przyciąga rocznie „tylko” 13 mln gości z zagranicy, sąsiadujące z nami Czechy tylko ok. 9 mln, a leżące nad ciepłym Morzem Czarnym Bułgaria oraz Rumunia - nieco ponad 10 mln. Polska wyprzedziła też w turystycznych rankingach bardzo dużo krajów, które od lat żyją z turystyki – do Portugalii rocznie przybywa 11 mln osób, a do słynnej ze sportów zimowych Szwajcarii – 9 mln.

– Mamy coraz więcej gości z bardzo odległych zakątków kraju – Japonii, Chin czy Bliskiego Wschodu, którzy odkryli u nas uroki zabytków związanych z przemysłowym dziedzictwem Śląska – mówi Karol Łączka, organizator eventów z Katowic. 10., jubileuszowa, edycja Święta Szlaku Zabytków Techniki, przyciągnęła w tym roku aż 109 tysięcy gości – i to w zaledwie w ciągu 3 dni.

Coraz lepsze wyniki branży turystycznej to również zasługa poprawiającej się stale w Polsce infrastruktury – mamy coraz lepsze drogi czy hotele.

- Zarówno turyści zagraniczni, jak i fachowcy z branży podkreślają, że obsługa klienta jest w Polsce na wysokim, europejskim poziomie

podkreśla Łączka.

Mamy też inne cieszące się coraz większym wzięciem atrakcje.

turystyka

- Turystyka uzdrowiskowa, SPA i Wellness rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie, szacunkowe wpływy z turystyki zdrowotnej wynoszą 205 mln dolarów. Aż 45 polskich miejscowości lub ich części, posiada status uzdrowiska

podkreśla b. minister sportu i turystyki Witold Bańka.

Według szacunków Polskiej Organizacji Turystycznej, ok. 150 tys. zagranicznych turystów przyjeżdża do Polski podreperować swoje zdrowie.

Coraz lepsze efekty przynosi też realizacja projektu „Polskie Marki Turystyczne”.

- Polska turystyka to najbardziej dynamicznie rozwijająca się dziedzina gospodarki - podkreśla Bańka. Dodał, że działania rządu i resortu sportu i turystyki pod jego kierownictwem były ukierunkowane na promocję lokalnych marek turystycznych.

Efekty potwierdzają twarde dane – w 2018 r. odnotowano aż 19 mln 622 tys. przyjazdów turystów zagranicznych do Polski (wzrost o 7,5% w stosunku do 2017 roku), 9,6 mld USD (34,95 mld PLN) – to wydatki turystów zagranicznych związane z pobytem w Polsce (wzrost w stosunku do 2017 r. odpowiednio o 10,5% w USD oraz 7,0% w PLN), a 7,2 mld USD (26,1 mld PLN) – wydatki odwiedzających jednodniowych w Polsce (w stosunku do 2017 r. wzrost o 1,4% w USD). Aż 16,8 mld USD (61,05 mld PLN) wyniosły łączne wpływy dewizowe z przyjazdowej turystyki zagranicznej (wzrost w stosunku do roku 2017 wyniósł odpowiednio o 6,4% w USD oraz 2,8% w PLN).

W efekcie zwiększonej aktywności turystycznej zarówno nierezydentów, jak i mieszkańców Polski (podróże na terenie Polski i za granicę) odnotowano wzrost łącznych wydatków w gospodarce turystycznej o 6,8% oraz stabilny udział gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB na poziomie 5,9%.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: