Sytuacja polskich firm poprawia się

Styczniowe dane z rejestru REGON pokazują nieznaczną poprawę sytuacji przedsiębiorstw - napisał w komentarzu analityk Polskiego Instytutu Ekonomicznego Sebastian Sajnóg, odnosząc się do danych GUS. Dodał, perspektywa poprawy koniunktury będzie ułatwiać prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak podał GUS, w rejestrze REGON w styczniu zarejestrowano 34.536 firm, czyli o 30,0 proc. więcej mdm. Liczba wyrejestrowanych podmiotów wyniosła 28,5 tys. podmiotów, tj. o 46,4 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. W styczniu odnotowano wzrost liczby podmiotów z zawieszoną działalnością (o 2,6 proc.) w porównaniu do poprzedniego miesiąca.

"Dane z rejestru REGON pokazują nieznaczną poprawę sytuacji przedsiębiorstw. Liczba firm zarejestrowanych pozostaje na tych samych poziomie. Mniejsza niż przed rokiem jest liczba zawieszanych oraz wyrejestrowywanych działalności"

napisał Sajnóg.

Ekonomista wskazał, że liczba zarejestrowanych w styczniu br. podmiotów (34,5 tys.) jest mniejsza o 2,6 proc. w porównaniu do roku poprzedniego. Zauważył też, że firmy rzadziej decydują się na zawieszenie (5,2 proc. r/r) i wyrejestrowywanie działalności (12,6 proc. r/r).

 "Perspektywa poprawy koniunktury gospodarczej będzie ułatwiać prowadzenie działalności co może sprzyjać lepszym wynikom, i kolejnym spadkom liczby zawieszanych firm" - ocenił.

Styczeń - jak napisał - jest kolejnym miesiącem, w którym obserwujemy spadek przedsiębiorstw decydujących się na zawieszenie działalności, przy czym w większości sektorów obserwuje się wyraźnie słabszą dynamikę spadku w porównaniu do ubiegłego roku. W sektorze finansów i ubezpieczeń odnotowano spadek o 53,3 proc., a w sektorze HoReCa o 43,4 proc. Trudności w prowadzeniu działalności napotyka sektor informacji i komunikacji, gdzie odsetek zawieszonych podmiotów wzrósł o 20 proc., a liczba nowo rejestrowanych firm zmniejszyła się o 17 proc.

Według eksperta odnotowana przez GUS liczba upadłości firm (404) jest o 15,7 proc. większa niż rok wcześniej, ale - jak zauważył - wzrost ten wynika głównie z dołka spowolnienia gospodarczego, który obserwujemy w I poł. roku. 

"W samym tylko IV kwartale 2023 liczba upadłości spadła o 12,5 proc. r/r. i wyniosła 98 przypadków. Większość upadłości zarejestrowano w sektorach przemysłowym, handlowym i usługowym. Sp. z o.o. stanowiły 70,4 proc. wszystkich upadłości" - napisał.

Źródło

Skomentuj artykuł: