Wieloetatowość – bonus pracy zdalnej

Trudna sytuacja gospodarcza zmusza pracowników na całym świecie do cięższej, bardziej zaangażowanej pracy i dużej kreatywności, która pozwala zwiększać przychody. Gdy niemal wszystko jest coraz droższe, szukanie dodatkowych źródeł utrzymania staje się popularnym zjawiskiem. Czynnikiem dającym szansę na maksymalne wykorzystanie potencjału pracowników okazuje się praca zdalna, a zwłaszcza wiążąca się z nią szeroko rozumiana elastyczność. Deel, globalna platforma HR, dostarcza rozwiązania, które pomagają w lepszej organizacji pracy zwiększając tym szanse na nowe możliwości zarobkowe.

Zarobić więcej

Spowolnienie ekonomiczne odczuwane na całym świecie wpływa na kondycję gospodarstw domowych, przekładając się bezpośrednio także na grubość portfela. Świat zmaga się z nienotowaną od dekad inflacją, a ceny gazu, żywności czy paliwa szybują. To problem globalny, który dotyka także Polaków. Według danych GUS, w Polsce inflacja w lipcu 2023 roku osiągnęła 10,8 proc. Wciąż utrzymujący się dwucyfrowy poziom wskaźnika wymusza konieczność zwiększania zarobków. Skoro za wzrostem cen nie podąża wzrost wynagrodzenia, pracownicy, poza szukaniem lepiej płatnej pracy, koncentrują się na dywersyfikacji źródeł przychodu.

Elastyczność kluczem

W świetle badań firmy rekrutacyjnej Page Group ponad połowa Polaków (52 proc.) przyznaje, że wynagrodzenie jest obecnie pierwszym i najważniejszym czynnikiem wpływającym na zadowolenie z pracy. Jest najczęstszym powodem odejścia od pracodawcy, najczęstszą przyczyną przyjęcia nowego stanowiska, a także najważniejszym elementem ogłoszenia o pracę. Kandydaci poszukujący nowego miejsca rozwoju kariery i zwiększania zasobów finansowych wspierają się w tym procesie benefitami wynikającymi z pracy zdalnej. Home office i wpisana w niego elastyczność są dużym ułatwieniem w prowadzeniu kilku równoległych rekrutacji, a w dalszym kroku - pracy dla więcej niż jednego pracodawcy. 

- Obecnie zaledwie jedna trzecia pracowników w Polsce pracuje na pełnoetatowych stanowiskach w biurach. Prestiż lokalizacji czy udogodnienia nie są już aż tak ważne jak pieniądze wpływające na konto. Praca z domu pozwala osobie dobrze zorganizowanej na większą produktywność i udział np. w dwóch projektach równolegle. Deel dostarcza rozwiązania pomagające w jeszcze lepszej organizacji pracy. Mając takie wsparcie coraz więcej pracowników decyduje się na elastyczne formy zatrudnienia 

mówi Liina Laas, dyrektor ds. ekspansji w Europie Środkowo-Wschodniej w Deel

Wyjść z własnego podwórka

Gdy na lokalnym rynku trudno o intratne oferty, pracownicy zaczynają się rozglądać szerzej, szukają pracy nie tylko w kraju, w którym żyją, ale otwierają się także na oferty międzynarodowe. Pracę za granicą znajdują dziś nie tylko Polacy, jest to zjawisko globalne. Po przeanalizowaniu przez Deel danych z ponad 350 firm działających na Litwie, Łotwie, w Estonii i Polsce, a także ponad 1500 firm na całym świecie zatrudniających pracowników zdalnych, okazało się, że najpopularniejsze rynki, na których firmy z Polski pozyskują dziś specjalistów to m.in. Hiszpania, Niemcy, Ukraina, Stany Zjednoczone, Singapur czy Indie. Dzięki rozwiązaniom proponowanym przez Deel zatrudnienie ponad granicami państw jest nie tylko możliwe, ale też bardzo łatwe. 

Uproszczone formalności

Jeszcze kilka lat temu, zatrudnianie osób przebywających za granicą wymagało od firmy otworzenia lokalnego oddziału w kraju zamieszkania potencjalnych pracowników i ponoszenia związanych z tym kosztów. Inną opcją było skorzystanie z usług lokalnej agencji, która pobierała sporą część wynagrodzenia nowego członka zespołu. Postępująca digitalizacja i nowe narzędzia HR umożliwiły proste zatrudnianie pracowników z całego świata bez konieczności rozpoczynania działalności gospodarczej w innych krajach. Deel jest wiodącym dostawcą globalnych rozwiązań w zakresie zatrudniania i płac, który pomaga firmom współpracować z każdym, niezależnie od kraju zamieszkania. Pozwala efektywnie zarządzać globalnym zespołem, m.in. dzięki współpracy z 2500 partnerami. Klienci platformy mogą używać narzędzi do współdziałania zespołów jak Slack oraz rozwiązania chmurowe i serwerowe od Amazon Web Services (AWS). Deel umożliwia dziś zatrudnianie pracowników zdalnych w ponad 150 krajach.

Rozwijaj niezbędne umiejętności

Kto ma dziś największą szansę korzystać z dobrodziejstw elastycznego trybu pracy i pobierania więcej niż jednej pensji? Są to przede wszystkim wszyscy pracujący na co dzień z komputerem, a więc graficy, twórcy treści, edytorzy tekstu, programiści, specjaliści ds. analizy danych czy specjaliści ds. obsługi klienta. Przed tymi profesjami świat pracy zdalnej i multietatowości stoi dziś otworem.

Ci, którzy są już na ścieżce kariery, powinni umiejętnie ocenić swoje mocne i słabe strony, a także pogłębić umiejętności tam, gdzie jest to konieczne.  Zwiększa to szanse na uzyskanie zdalnej pracy, także za granicą. 

Źródło

Skomentuj artykuł: