Ulga podatkowa dla powracających do Polski

CEE Capital Markets – największe wydarzenie międzynarodowe promujące polski rynek kapitałowy i spotkanie z Odile Renaud Basso, prezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju to główne punkty wizyty polskiej minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej w Londynie.

Minister mówiła o odporności polskiej gospodarki i potencjale rozwojowym polskiego rynku kapitałowego. Wizyta w Londynie była także okazją do zachęcenia Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii do powrotu. Polska ma ambicje stać się liderem w obszarze zielonych finansów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – taki komunikat inwestorom przekazali przedstawiciele MF podczas okrągłego stołu z reprezentantami największych światowych banków i funduszy inwestycyjnych. Londyn znajduje się dziś na szczycie rankingu najważniejszych centrów zrównoważonych finansów na świecie.

Według minister Polska ma szanse wykorzystać zmiany strukturalne zachodzące w globalnej gospodarce spowodowane takimi wydarzeniami jak pandemia COVID-19. Napływ inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2021 – 2022 r. osiągnął rekordowy pułap, a według raportu Reutersa nasz kraj ma szansę stać się najbardziej atrakcyjnym miejscem w Europie dla relokacji inwestycji z Chin.

- Polska już teraz jest największym rynkiem kapitałowym w Europie Środkowo-Wschodniej pod względem kapitalizacji, liczby spółek giełdowych oraz funduszy PE/VC zainwestowanych w kraju. Jesteśmy w Londynie, po to aby dać wyraźny sygnał inwestorom. Polska jest na drodze, aby w regionie Trójmorza odgrywać rolę hubu rozwojowego dla zrównoważonych finansów. Chcemy, aby wyzwania związane z transformacją energetyczną były szansą dla inwestorów na udane przedsięwzięcia w obszarze zrównoważonych finansów w naszym regionie. To jeden z najbardziej dynamicznych trendów na rynkach finansowych w ostatnich latach. Dlatego pracujemy, aby zaoferować instrumenty finansowe i usługi otwierające dostęp do międzynarodowego kapitału na zielone inwestycje przedsiębiorstwom z całego regionu

podkreśla minister Magdalena Rzeczkowska.

W Ministerstwie Finansów prowadzone są prace nad Mapą Drogową dla Zrównoważonego Rozwoju Finansowego, która przewiduje, że Polska stanie się regionalnym centrum rozwoju zrównoważonego finansowania dla Europy Środkowo-Wschodniej w ciągu najbliższych pięciu lat. Służyć temu będzie Environmental, Social and Governance (ESG) Data Hub dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, który ma być narzędziem przyciągnięcia sektor prywatnego do finansowania zrównoważonego rozwoju.

- Z perspektywy Polski ważne jest, aby pomoc dla Ukrainy płynęła nieprzerwanym strumieniem. Jesteśmy otwarci na dyskusje o wszelkich możliwych schematach pomocy Ukrainie w ramach naszych możliwości – zaznacza minister Rzeczkowska.

Minister podkreśliła, że zaangażowanie Polski w pomoc Ukrainie ma bardzo kompleksowy charakter. Składają się na nie wydatki osób i firm prywatnych, a także wydatki lokalnych samorządów. Wartość tej pomocy według OECD sięga 1,3 % PKB Polski.

Minister zwróciła się również do Polaków mieszkających w Wlk. Brytanii zachęcając ich do skorzystania z szans rozwojowych, jakie oferuje powrót do Polski.

- Namawiamy obywateli polskich żyjących za granicą do powrotu do Polski. Służy temu od roku ulga podatkowa, która zachęca naszych rodaków do życia w Polsce. W maju 2023 roku będziemy wiedzieli precyzyjnie ilu naszych obywateli skorzystało z ulgi, ale już teraz wiemy, że ten program cieszy się zainteresowaniem

dodaje minister finansów.

Ulga polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych niektórych przychodów osiągniętych w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych przez podatników, którzy przenieśli miejsce zamieszkania na terytorium Polski po dniu 31 grudnia 2021 r.

Ze zwolnienia korzysta kwota przychodu, która nie przekracza 85 528 zł w roku podatkowym.

Skomentuj artykuł: