Ustawa ws. pomocy dla przedsiębiorców znad Odry trafi do podpisu prezydenta 

Nowe przepisy przewidują wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 3010 zł na każdego ubezpieczonego pracownika. 

Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej wyraziła nadzieję, że firmy jak najszybciej otrzymają wsparcie finansowe.
- W związku z sytuacją na Odrze nie zostawiamy przedsiębiorców samych sobie. Pilnie przygotowaliśmy stosowne rozwiązania, które parlament właśnie przyjął. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta. Zależy nam na tym, by środki jak najszybciej zostały wypłacone. Przypomnę, że o ich przyznanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy prowadzą swoją działalność wzdłuż Odry, a których przychód spadł co najmniej o połowę. Mogą oni liczyć na jednorazowe świadczenie w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika - zaznaczyła minister.
Nowa ustawa przewiduje wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 3010 zł za każdego ubezpieczonego pracownika. Firma otrzyma świadczenie, jeżeli jej przychód spadł o co najmniej 50 proc.
O pomoc będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy m.in. z branży:
turystycznej (hotele i inne obiekty noclegowe, działalność organizatorów turystyki itd.),
gastronomicznej (restauracje, bary itd.),
sportowo-rekreacyjnej (wypożyczalnie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego itd.).
Pełen krąg podmiotów, którym będzie przysługiwać jednorazowe świadczenie, zostanie wyszczególniony w rozporządzeniu Rady Ministrów. Podobnie jak okresy, za jakie wypłacane będzie świadczenie.
Firma otrzyma jednorazowe świadczenie, jeżeli wykaże spadek przychodów o przynajmniej 50 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających ten miesiąc albo w analogicznym miesiącu poprzedniego roku. Wsparcie przysługuje firmom, które posiadają PKD określone w rozporządzeniu oraz, których działalność znajduje się na obszarze powiatów nadodrzańskich, również wymienionych w rozporządzeniu.
Świadczenie będzie przyznawane na wniosek płatnika składek. Będzie na to czas do końca roku. Wnioski będzie można składać wyłącznie online - za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie udostępnionym przez ZUS.
Pieniądze będą wypłacane niezwłocznie po wyjaśnieniu ostatniej okoliczności mającej wpływ ma prawo do świadczenia i jego wysokość. ZUS poinformuje na profilu informacyjnym pracodawcy o kwocie wypłaconego jednorazowego świadczenia. 
Z jednorazowego świadczenia nie będzie możliwe dokonywanie potrąceń i egzekucji. 
Dodatkowo kwota jednorazowego świadczenia będzie zwolniona z podatku.

Skomentuj artykuł: