Uwaga przedsiębiorcy: Jak przejść z ryczałtu na skalę podatkową w połowie roku?

Zgodnie ze zmianami Polskiego Ładu, które weszły w życie 1 lipca, przedsiębiorcy mogą ponownie zmienić formę opodatkowania. Osoby, które w 2022 r. rozliczają się na ryczałcie i podatku liniowym, będą mogły przejść na skalę podatkową po jego zakończeniu. Ryczałtowcy mają taką możliwość dodatkowo w połowie bieżącego roku - zwraca uwagę Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy w firmie inFakt.

- Wg nowych przepisów ryczałtowcy, którzy będą chcieli zmienić formę opodatkowania, w połowie roku mogą przejść wyłącznie na skalę podatkową. Pierwszą połowę roku rozliczą wtedy na zasadzie podatku zryczałtowanego, a drugą - na skali podatkowej. Zmiany można będzie dokonać za pośrednictwem CEIDG. Należy to zrobić do 22 sierpnia 2022 roku. Po dokonaniu modyfikacji pierwszym miesiącem rozliczanym na skali podatkowej będzie lipiec. Oznacza to, że od 1 lipca podatnicy muszą ewidencjonować zdarzenia gospodarcze w podatkowej księdze przychodów i rozchodów - podkreśla ekspert. 

- W przypadku przedsiębiorcy, który zmienia formę opodatkowania w połowie roku i do końca czerwca rozlicza się na ryczałcie, składki ZUS za czerwiec powinny zostać opłacone jeszcze według zasad obowiązujących ryczałtowców - zaznacza Juszczyk. - Wyliczenie składki zdrowotnej będzie więc zależeć od tego, w jakim progu mieści się osiągnięty przychód.

Według eksperta po zmianie na skalę podatkową, składka opłacana w lipcu będzie rozliczana już na zasadach ogólnych.

- Na skali składka ubezpieczeniowa jest wyliczana od osiągniętego dochodu. Przedsiębiorca, który w czerwcu był na ryczałcie, nie będzie jednak w stanie określić swojego dochodu za ten miesiąc. Podstawą do wyliczenia składki będzie dla niego wysokość płacy minimalnej, czyli 3010 zł. W sierpniu przedsiębiorca opłaci składkę ZUS za lipiec w wysokości 270,90 zł. W kolejnych miesiącach zapłaci już składki naliczane od rzeczywistej wartości osiąganego dochodu. We wrześniu podstawą do wyliczenia składki będzie faktyczny dochód za sierpień.

Jak zauważa Juszczyk przedsiębiorca będzie miał obowiązek wykazać, że w połowie roku zmienił formę opodatkowania przy rozliczeniu składek ubezpieczeniowych za kwiecień 2023 r.

- Będzie mógł to zrobić w deklaracji ZUS DRA. Według zapowiedzi ustawodawca udostępni specjalną część informacyjną w rozliczeniu, gdzie będzie można wykazać zmianę formy opodatkowania oraz podstawy i składki, które zostały zastosowane przy wyliczaniu ZUS w 2022 roku. Przedsiębiorca będzie miał obowiązek złożenia takiej deklaracji do 20 maja 2023 roku. W związku z tym nie ma konieczności składania żadnych korekt w trakcie roku 2022. Niedopłata składki zdrowotnej również będzie musiała zostać uregulowana do 20 maja 2023 roku. W przypadku nadpłaty przedsiębiorca będzie miał możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot.

Ekspert zwraca uwagę, iż wedle nowych przepisów ryczałtowiec, który zmieni formę opodatkowania w połowie roku, w dalszym ciągu będzie miał dostępną pełną skalę podatkową. Oznacza to, że mimo iż rozlicza się na zasadach ogólnych tylko przez drugą połowę 2022 roku, będzie mógł skorzystać z pełnej kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Przedsiębiorca ma więc szansę zaoszczędzić 3 600 zł. Ponadto przejdzie w drugi próg podatkowy już na nowych zasadach, czyli wtedy, gdy osiągnie dochód w wysokości 120 tys. zł.

- Ci, którzy zmienią ryczałt na skalę podatkową i w 2022 roku będą się rozliczać w ramach dwóch różnych form opodatkowania, będą zobowiązani złożyć za ten rok dwa zeznania PIT. Za ryczałt w pierwszej połowie roku trzeba będzie złożyć PIT-28. W związku ze skalą podatkową w drugiej połowie roku - PIT-36. Obie deklaracje powinny zostać złożone do 2 maja 2023 r. Podatnicy, którzy zmienią ryczałt od połowy roku na skalę nie będą mogli skorzystać z preferencyjnych warunków przy rozliczeniu rocznym. Nie będzie ich dotyczyć wspólne rozliczenie roczne z małżonkiem czy rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko. W związku z tym warto zastanowić się, czy przejście na skalę podatkową nie będzie korzystniejsze jednak za cały 2022 rok. Dla niektórych przedsiębiorców warte rozważenia może być z kolei całkowite pozostanie na ryczałcie - stwierdza na zakończenie ekspert.

Skomentuj artykuł: