Uwaga przedsiębiorcy! Jak użytkować i rozliczać e-auta w firmie?

W ostatnich latach wzrosła popularność samochodów elektrycznych, nie tylko ze względów środowiskowych, ale i ekonomicznych. Również przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wykorzystywanie w swojej działalności gospodarczej aut z napędem elektrycznym. Mogą wtedy skorzystać z dodatkowych preferencji podatkowych.

Jak wprowadzać i użytkować elektryki w firmie? - radzi Paulina Włodarczyk, księgowa w firmie inFakt

Osobowy elektryk w przepisach o podatku dochodowym i VAT jest traktowany tak jak pojazdy spalinowe. Wyjątkiem jest jedynie wartość nabycia, którą można zaliczyć do kosztów podatkowych. W przypadku samochodów osobowych spalinowych jest to 150 tys. zł, a w przypadku elektrycznych 225 tys. zł. Zgodnie z przepisami o ruchu drogowym elektryki to samochody, których masa nie przekracza 3,5t, a konstrukcja pozwala na jazdę powyżej 25 km/h.

Przedsiębiorca, który chce wykorzystywać w swojej działalności gospodarczej samochód osobowy, może go kupić ze środków własnych, biorąc kredyt lub korzystając z leasingu. Niezależnie od sposobu finansowania, do kosztów podatkowych można zaliczyć tylko określną z góry wartość pojazdu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, maksymalna wartość spalinowego samochodu osobowego, jaką można wprowadzić do kosztów działalności, to 150 tys. zł. Natomiast dla samochodów elektrycznych kwota, jaka podlega odliczeniu, to aż 225 tys. zł.  

Należy pamiętać jednak o prawidłowym ustaleniu wartości początkowej samochodu: składa się na nią wartość netto oraz podatek VAT, który nie podlega odliczeniu. Dla przedsiębiorcy korzystającego ze zwolnienia z VAT wartość początkowa pojazdu to jego wartość brutto.

Natomiast przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT ma do wyboru:

  •     Zgłoszenie samochodu elektrycznego do urzędu skarbowego na druku VAT-26, jako pojazd wykorzystywany tylko do celów służbowych. Konieczne jest w tym przypadku prowadzenie szczegółowej ewidencji przebiegu pojazdów, a przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 100% VAT od nabycia samochodu. Wartość początkowa to kwota netto wynikająca z umowy zakupu.
  •     Użytkowanie samochodu do celów mieszanych, czyli zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów prywatnych. Przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT, natomiast na wartość początkową samochodu składa się kwota netto oraz 50% VAT, który nie podlega odliczeniu.

Do rozliczania kosztów użytkowania pojazdu elektrycznego, na gruncie podatku dochodowego i VAT stosowane są te same przepisy jak dla samochodów spalinowych. Dlatego w zależności od sposobu użytkowania pojazdu przedsiębiorca ma trzy możliwości wyboru sposobu użytkowania samochodu na potrzeby działalności:

  •     dla pojazdów firmowych wykorzystywanych jedynie do działalności gospodarczej, gdzie przedsiębiorca złożył VAT-26 i prowadzi ewidencję przebiegu pojazdu – przysługuje odliczenie 100% VAT, a kwota netto w całości stanowi koszt podatkowy;
  •     dla pojazdów firmowych wykorzystywanych do celów służbowych i prywatnych - przysługuje prawo do odliczenia 50% VAT. Do kosztów podatkowych zalicza się 75% z sumy kwoty netto i 50% VAT nie podlegającego odliczeniu;
  •     dla pojazdów prywatnych, wykorzystywanych jedynie okazjonalnie do celów działalności gospodarczej - przysługuje prawo odliczenia 50% VAT. Do kosztów podatkowych zalicza się jedynie 20% z sumy kwoty netto i 50% VAT nie podlegającego odliczeniu.

Powyższe ograniczenia dotyczą kosztów takich jak opłaty za przejazd autostradą, koszty serwisu czy części zamiennych, ale też kosztów ładowania pojazdu. O ile przedsiębiorca będzie korzystał z ogólnodostępnych stacji szybkiego ładowania, w których otrzyma fakturę, rozliczenie kosztów ładowania będzie proste. Jednak jeśli energia elektryczna będzie pobierana z domowego gniazdka, to rekomendowane jest założenie osobnego licznika, który określi rzeczywiste zużycie prądu do ładowania samochodu.

Dla przedsiębiorcy, który zdecyduję się na wykorzystywanie w swojej działalności samochodu elektrycznego, dodatkowym atutem mogą być obniżone stawki akcyzy. Standardowo obowiązują dwie stawki: 3,1% dla samochodów z silnikiem do 2000cm3 oraz 18,6% dla samochodów powyżej 2000 cm3. Jednak dla samochodów elektrycznych stawki akcyzy, zostały obniżone o 50% i prezentują się w następujący sposób:

  •     Klasyczna hybryda (z silnikiem spalinowym) bez możliwości ładowania z gniazdka o pojemności do 2000 cm3 – akcyza 1,55%;
  •     Klasyczna hybryda (z silnikiem spalinowym) bez możliwości ładowania z gniazdka o pojemności powyżej 2000 cm3 – akcyza 9,3%;
  •     Klasyczna hybryda (z silnikiem spalinowym) z możliwością ładowania z gniazdka o pojemności powyżej 2000 cm3 – akcyza 9,3%;
  •     Samochody elektryczne z silnikiem powyżej 2000 cm3 – akcyza 9,3.

Przedsiębiorca, który nabył samochód elektryczny z możliwością ładowania z gniazdka do pojemności 2000 cm3, może skorzystać z całkowitego zwolnienia z akcyzy.

Przedsiębiorcy mogą otrzymać dotację na zakup elektryka lub dofinansowanie leasingu (opłaty wstępnej i transferowej) w ramach programu „Mój elektryk”. Wartość dotacji zależy od przebiegu rocznego samochodu. Jeśli przedsiębiorca nie zadeklaruje przebiegu wartość dotacji to 18 750 zł, dla przebiegu min. 30 tys. km to kwota 27 tys. zł.

Dla elektrycznych samochodów ciężarowych maksymalna kwota dofinansowania to 70 tys. zł. Wartość dotacji zależy od tego czy przedsiębiorca zadeklaruje wysokość rocznego przebiegu auta. Dotacja w ramach programu „Mój elektryk” jest zwolniona z podatku dochodowego - stwierdza na zakończenie ekspertka inFakt.

Źródło

Skomentuj artykuł: