W ciągu minionego roku 23% globalnych przedsiębiorstw padło ofiarą cyberataków

Firma Trend Micro Incorporated, będąca światowym liderem w dziedzinie zabezpieczeń chmury, opublikowała wyniki badania, z których wynika, że w ciągu minionego roku 23% globalnych przedsiębiorstw padło ofiarą co najmniej siedmiu ataków infiltrujących ich sieci lub systemy. Zdecydowana większość (83%) badanych firm oceniła, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy prawdopodobieństwo wystąpienia takich ataków jest „umiarkowane” lub „duże”.

Wnioski z badania zostały opublikowane w najnowszej wersji raportu Trend Micro „Indeks ryzyka cybernetycznego” (ang. Cyber Risk Index ― CRI). Indeks ten został obliczony przez Ponemon Institute na podstawie porównania stanu bezpieczeństwa przedsiębiorstw z prawdopodobieństwem ataków. 
 

- Indeks CRI szybko staje się narzędziem niezbędnym dla dyrektorów ds. bezpieczeństwa informatycznego, którzy chcą ocenić swoją gotowość do reagowania na ataki cybernetyczne

powiedział Jon Clay, dyrektor działu komunikacji ds. globalnych zagrożeń w firmie Trend Micro. 

. - W tym roku dodaliśmy do tego indeksu dane z Europy oraz Dalekiego Wschodu (APAC), aby uzyskać w pełni globalny obraz. Pomoże to przedsiębiorstwom na całym świecie w rozwiązywaniu złożonych problemów, ograniczeniu zagrożeń wewnętrznych, pozyskiwaniu wykwalifikowanych pracowników oraz lepszym zabezpieczeniu chmury w celu ograniczenia ryzyka cybernetycznego do minimum. Wszystko to ułatwi powrót na ścieżkę wzrostu po zakończeniu pandemii - dodaje. 

Indeks CRI jest oparty na skali liczbowej od -10 do 10, gdzie -10 reprezentuje najwyższy poziom ryzyka. Obecny globalny indeks wynosi -0,41, co oznacza „ryzyko podwyższone”. Największe ryzyko występuje w Stanach Zjednoczonych (-1,07), gdzie stwierdzono znacznie mniejszą gotowość do reagowania na zagrożenia cybernetyczne niż w innych regionach.

Organizacje, które wzięły udział w badaniu, za największe globalne zagrożenia cybernetyczne uznały: 

•    wyłudzanie informacji (phishing) i inżynierię społeczną,
•    przechwytywanie kliknięć (clickjacking),
•    ataki ransomware,
•    ataki bezplikowe, 
•    botnety,
•    ataki typu „man-in-the-middle”.


Wśród przedsiębiorstw z całego świata największe obawy budzi:

•    utrata danych klientów,
•    utrata dostępu do danych finansowych i danych stanowiących własność intelektualną, 
•    utrata klientów,
•    kradzież lub uszkodzenia sprzętu.
 

- Indeks CRI Trend Micro to użyteczne narzędzie, które pomaga firmom w analizie ryzyka cybernetycznego. W 2020 roku rozszerzyliśmy zasięg indeksu na cały świat, aby więcej firm mogło skorzystać z użytecznych informacji. Firmy każdej wielkości i różne branże na całym świecie mogą wykorzystać indeks CRI, aby udoskonalić swoje strategie ochrony i przygotować skuteczniejsze zabezpieczenia cybernetyczne na kolejny rok  

powiedział dr Larry Ponemon, dyrektor generalny Ponemon Institute.

Badanie pokazało również różnice między poszczególnymi krajami. Respondenci ze Stanów Zjednoczonych jako jedyni stwierdzili, że do głównych negatywnych skutków ataku należą koszty zaangażowania konsultantów zewnętrznych. Z kolei dla przedsiębiorstw na Dalekim Wschodzie najdotkliwsze okazały się uszkodzenia infrastruktury o znaczeniu krytycznym.

 Respondenci stwierdzili, że największymi globalnymi zagrożeniami dotyczącymi infrastruktury informatycznej są:

•    duży stopień złożoności i brak koordynacji organizacyjnej,
•    zaniedbania pracowników,
•    infrastruktura przetwarzania w chmurze i jej dostawcy,
•    brak wykwalifikowanego personelu,
•    wewnętrzne ataki cybernetyczne.

Indeks CRI dla Stanów Zjednoczonych, który w roku 2020 został obliczony po raz trzeci, wskazuje na znaczny wzrost ryzyka cybernetycznego. W pełnej wersji raportu przedstawiono zmiany tego ryzyka w czasie oraz zalecenia pomagające w jego minimalizacji, a także największe wyzwania dotyczące cyberbezpieczeństwa na całym świecie.

Informacje o firmie Trend Micro

Trend Micro Incorporated, światowy lider w dziedzinie zabezpieczeń cybernetycznych, nie ustaje w wysiłkach ukierunkowanych na zwiększenie bezpieczeństwa wymiany informacji cyfrowych. Nasze innowacyjne rozwiązania przeznaczone dla użytkowników indywidualnych, firm i instytucji administracji publicznej zapewniają wielowarstwową ochronę centrów przetwarzania danych, środowisk przetwarzania w chmurze, sieci i punktów końcowych. Wszystkie produkty Trend Micro współdziałają ze sobą i zapewniają bezproblemowy dostęp do informacji o zagrożeniach. Dzięki temu powstaje połączony system obrony ze scentralizowanymi funkcjami widoczności i kontroli, który pozwala na szybsze i skuteczniejsze zabezpieczenie systemów. Trend Micro zatrudnia ponad 6000 pracowników w ponad 50 krajach i dysponuje najbardziej zaawansowanym na świecie globalnym systemem informacji o zagrożeniach, dzięki czemu zapewnia przedsiębiorstwom większe bezpieczeństwo w połączonym świecie. Więcej informacji można znaleźć pod adresem www.trendmicro.com.
 

Skomentuj artykuł: