W co warto inwestować?

Wolumen transakcji inwestycyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej na koniec pierwszego półrocza br. wyniósł 3,7 mld euro i był o prawie 25% niższy niż w analogicznym okresie w roku 2020.

Jak wynika z podsumowania opublikowanego przez międzynarodową firmę doradczą Cushman & Wakefield drugi kwartał 2021 r. przyniósł ożywienie, o czym świadczy wzrost aktywności kupujących i sprzedających, rozpoczęcie nowych procesów marketingowych oraz intensyfikacja podróży wśród inwestorów europejskich po krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej. To wszystko wskazuje na możliwość zawarcia kolejnych transakcji pod koniec 2021 r., które będą oznaczały powrót do bardziej typowych wolumenów rynkowych. - Aktywność inwestycyjna nadal koncentruje się na sektorze nieruchomości magazynowych, a jej obecna skala może wkrótce doprowadzić do ustalenia nowego referencyjnego poziomu cen. Oznaki wzrostu aktywności pojawiają się także na rynku nieruchomości biurowych; widać również zainteresowanie innymi sektorami, między innymi obiektami handlowymi i mieszkaniami na wynajem instytucjonalny - mówi Jeff Alson, Partner na Europę Środkowo-Wschodnią, Grupa Rynków Kapitałowych, C&W.

Polska ponownie znalazła się w kręgu zainteresowań inwestorów europejskich i zagranicznych, którzy poszukują  produktów inwestycyjnych najwyższej klasy (nieruchomości magazynowych i biurowych wynajętych długoterminowo). W obu tych sektorach obserwujemy silny wzrost konkurencji. Różnice w cenach w porównaniu z mniej atrakcyjnymi nieruchomościami utrzymują się, ale również w ich przypadku widoczny jest selektywny popyt, zwłaszcza w Warszawie.

W Czechach, po okresie ostrożności, inwestorzy ponownie patrzą z optymizmem na perspektywy ożywienia gospodarczego - dysponują dużą ilością zgromadzonego kapitału, który są gotowi zainwestować na rynku. Niemniej jednak aktywność transakcyjna utrzymuje się tu na niskim poziomie ze względu na niedostateczną podaż odpowiednich nieruchomości, co częściowo spowodowane jest przez ograniczoną aktywność deweloperów we wszystkich sektorach rynku. Istnieje rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami inwestorów a dostępnością produktów inwestycyjnych. Niski poziom aktywności deweloperskiej ma jednak swoje zalety, do których można zaliczyć niewielką konkurencję dla istniejących obiektów, co sprawia, że wskaźniki pustostanów są stabilne, a czynsze w niektórych lokalizacjach rosną. Zachodni inwestorzy są zainteresowani przede wszystkim nieruchomościami logistycznymi i mieszkaniami na wynajem instytucjonalny. Zazwyczaj mają bardzo klarowną wizję tego, co chcą nabyć, dlatego też sfinalizowanie transakcji nie jest łatwe, ponieważ dostępne oferty nie spełniają ich oczekiwań. Z tych samych względów ceny w realizowanych transakcjach zazwyczaj osiągają rekordowy poziom.

Faworytem wśród inwestorów są nieruchomości logistyczne ze względu na praktycznie brak pustostanów i szybki wzrost czynszów. Całkowity wolumen transakcji inwestycyjnych w 2021 r. może wynieść 2 mld euro, co będzie stanowiło wzrost o 60% w porównaniu z ubiegłym rokiem i o 70% w stosunku do średniej pięcioletniej.

Tak jak w innych krajach, zainteresowanie nieruchomościami logistycznymi jest wyjątkowo duże również na Węgrzech, gdzie inwestorzy krajowi i międzynarodowi starają się szybko zbudować pokaźne portfele aktywów. Wyzwaniem jest jednak brak podaży. Z tego względu deweloperzy działający na Węgrzech kierują uwagę na ten słabo rozwinięty sektor i tworzą duże banki gruntów odpowiednich do ich planów.

Inwestorzy działają aktywnie nawet w sektorze nieruchomości handlowych, w którym poszukują odpowiednich produktów inwestycyjnym. Dużym zainteresowaniem cieszą się centra handlowe typu strip mall, a także magazyny handlowe i supermarkety wynajęte wiarygodnym najemcom. Krajowe fundusze inwestycyjne rosną w siłę - nie tylko zwiększają płynność na rynku lokalnym, ale także wchodzą na inne rynki Europy Środkowej i innych regionów.

Na Słowacji dzięki dużej aktywności inwestorów w pierwszej połowie 2021 r. wolumen transakcji inwestycyjnych zbliżył się do poziomu odnotowanego w całym 2020 r. Sfinalizowane transakcje dotyczyły wszystkich klas aktywów i przewidujemy, że ten trend utrzyma się również w drugim półroczu. W segmencie nieruchomości magazynowych i biurowych może wystąpić niewielka presja spadkowa na stopy kapitalizacji w przypadku najlepszych aktywów, do czego przyczyni się również ograniczona dostępność produktów instytucjonalnych. Wzrost aktywności inwestycyjnej widoczny jest także w segmencie nieruchomości handlowych dedykowanych branży spożywczej oraz w sektorze parków handlowych, w którym może zostać zawartych szereg transakcji. Zważywszy na stosunkowo niedużą wielkość takich aktywów, będą one miały mniejszy wpływ na przewidywany całoroczny wolumen inwestycyjny.

Z kolei rumuński rynek charakteryzował się imponującą płynnością w najtrudniejszych okresach pandemii w roku 2020 i utrzymała się ona na zdrowym poziomie również w pierwszym półroczu 2021 roku. Stopy kapitalizacji w Rumunii nadal należą do najbardziej atrakcyjnych w regionie i według prognoz pozostaną stabilne w tym roku dla standardowych nieruchomości, ale mogą ulec kompresji w przypadku aktywów najwyższej klasy w cenionych lokalizacjach, które przyciągają więcej potencjalnych nabywców.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N