We wrześniowej ofercie obligacji skarbowych oprocentowanie na poziomie z sierpnia

We wrześniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,50%, a 2-letnich 6,75%. Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,50% - poinformowało ministerstwo finansów. 

Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane będą odpowiednio: 6,50% dla 4-latek oraz 6,75% dla 10-latek. 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus”, oprocentowane będą odpowiednio 6,70% i 7,00% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej NBP i marży, która wynosi 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,25% dla obligacji 2-letnich. Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

We wrześniu oprocentowanie obligacji rocznych i dwuletnich, które oparte jest o obowiązującą stopę referencyjną NBP pozostaje na niezmienionym, atrakcyjnym poziomie. Ministerstwo finansów nie zmienia również oprocentowania instrumentów detalicznych o zapadalności od 4 do 12 lat.

podkreśla wiceminister finansów, Sebastian Skuza.

Aktualnie kształtuje się ono na poziomie od 6,50% do 6,75% w przypadku standardowej oferty oraz 6,70% i 7,00% w przypadku instrumentów rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+. Obligacje skarbowe dają szerokie możliwości inwestowania. To oferta dla tych, którzy szukają krótko-, średnio- i długookresowych form oszczędzania o różnych zasadach oprocentowania. Szczegółowe informacje o naszej bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl. Rozpocząć oszczędzanie można już od 100 zł i nie ma ograniczeń odnośnie do maksymalnych kwot jakie chcemy przeznaczyć na ten cel. Proces zakupu obligacji skarbowych jest szybki i prosty - obligacje można nabyć z dowolnego miejsca i w dogodnym momencie przez internet, a także w placówkach banku PKO Banku Polskiego

komentuje Sebastian Skuza.

Skomentuj artykuł: