Wsparcie dla Ukrainy ze strony NBP

Biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności związane z agresją Rosji na Ukrainę, co może mieć negatywny wpływ na stabilność systemu finansowego w Polsce, Narodowy Bank Polski udostępnił z dniem 21 marca 2022 r. Narodowemu Bankowi Ukrainy linię swapową na parze dolar amerykański/hrywna do kwoty 1 mld dol.

Po rozmowach ze stroną ukraińską NBP postanowił udzielić stronie ukraińskiej swapa nie w złotych, a w dolarach USA.

Wcześniej, bo 18 marca br. NBP podpisał umowę z Narodowym Bankiem Ukrainy, dzięki której każdy dorosły uchodźca z Ukrainy będzie mógł wymienić ukraińskie hrywny (do 10 tys. UAH) na polskiego złotego. Wymiana będzie możliwa po zaokrąglonym, oficjalnym, a nie kantorowym kursie, od 25 marca br.

Źródło

Skomentuj artykuł: