Wyniki finansowe GK GPW za 2021 rok

GK GPW może zaliczyć rok 2021 do udanych w wymiarze wyników finansowych. Wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży w wysokości 407,6 mln zł oraz jeden z najwyższych w historii zysków netto w wysokości 161,3 mln zł.

Miniony rok był dla Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) niezwykle udany. W 2021 roku Grupa Kapitałowa GPW zarobiła ponad 161 mln zł. To drugi najlepszy wynik w historii. Rekordowe były przychody, które wyniosły w ubiegłym roku 407,6 mln zł. Liczby nie pozostawiają wątpliwości. Ostatnie lata to zdecydowanie najlepszy okres dla warszawskiego parkietu w XXI wieku.

- W pierwszym pięcioleciu średni zysk roczny wynosił około 48 milionów złotych, w ciągu następnych pięciu  lat było to 117 milionów złotych, w kolejnym pięcioleciu 112 milionów złotych, a w ostatnich pięciu latach średnio ponad 155 milionów zysku. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że przenieśliśmy Giełdę na wyższy poziom rentowności i efektywności finansowej. Wszyscy nasi inwestorzy są zadowoleni z tego, że wyniki finansowe są tak dobre. (…) Wciąż pracujemy nad naszymi inicjatywami strategicznymi, które w coraz większym stopniu dokładają się do wyników finansowych (…) - powiedział Marek Dietl, Prezes Zarządu GPW w cotygodniowym „Wideokomentarzu GPW” zamieszczonym na oficjalnym kanale Giełdy w mediach społecznościowych.

W kwietniu br. rozpoczną się pracę nad nową strategią GPW na kolejne lata:

- Mocny akcent chcemy postawić na dywersyfikację, czyli wchodzenie w nowe obszary biznesowe i wyszukiwanie takich miejsc, gdzie nasze kluczowe kompetencje mogą być wykorzystane. Zwiastunem naszych planów są projekty Telemetria Operator czy Polski Cyfrowy Operator Logistyczny, gdzie potrzebne są zaawansowane, stabilnie działające systemy informatyczne z dobrym wsparciem w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego. To właśnie w tych miejscach mamy szczególnie dużo do pokazania i zarabiania kolejnych pieniędzy dla naszych inwestorów – dodał Marek Dietl.

Owocami dobrych wyników finansowych GPW dzieli się ze swoimi akcjonariuszami, pracownikami, ale w obecnej sytuacji – w sposób szczególny koncentruje swoją uwagę także na pomocy obywatelom pogrążonej w działaniach wojennych Ukrainy.

- Potrzeby naszych braci z Ukrainy są bardzo duże. Widzimy niszczenie gospodarki naszego sąsiada, dlatego jako Giełda chcemy się dzielić naszym sukcesem ekonomicznym. We współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu planujemy zbudować dom dla ukraińskich firm, które musiały opuścić teren Ukrainy. By mogły kontynuować swoją działalność, udostępnimy im przestrzeń biurową w naszej siedzibie. Oprócz tego będziemy wspierać te firmy finansowo w czasowej relokacji do Polski. Nasz sukces nie pozostaje tylko w rękach naszych akcjonariuszy i pracowników, ale też myślimy szerzej o naszym otoczeniu, a szczególnie o dotkniętym wojną biznesie ukraińskim – podkreślił Prezes Zarządu GPW.

Już wcześniej Zarząd i Rada Giełdy zdecydowały o przeznaczeniu 1 mln zł na bezpośrednią pomoc uchodźcom z Ukrainy. Środki te przeznaczane są m.in. na sfinansowanie wyposażenia miejsc pobytu dla uchodźców. Giełda wspiera także swoich pracowników, którzy zdecydowali się przyjąć pod własny dach osoby uciekające przed wojną.

Źródło

Skomentuj artykuł: