Wyniki spółek Skarbu Państwa na wysokim poziomie

Zarządy spółek Skarbu Państwa z satysfakcją prezentują najnowsze wyniki finansowe. Za pierwszy kwartał 2023 roku firmy te zarobiły rekordowo dużo, a w dodatku stale inwestują.

Polska Grupa Energetyczna (PGE), największa spółka energetyczna w Polsce opublikowała wyniki finansowe i operacyjne za pierwszy kwartał 2023 roku. Zysk netto PGE wyniósł 1,7 mld złotych. Podobną kwotę spółka przeznaczyła w tym czasie na inwestycje w dystrybucję i OZE. - W pierwszym kwartale 2023 roku wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe, które są realnym wynikiem naszej pracy, za co dziękuję wszystkim pracownikom - skomentował Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE. - W PGE zysk równa się inwestycje w OZE i nowoczesną dystrybucję. Jednak w porównaniu z naszymi wyzwaniami inwestycyjnymi, związanymi z transformacją energetyczną nie są one wystarczające. Zysk netto wyniósł 1,7 mld złotych. Jest to zbliżona kwota, jaką przeznaczyliśmy na inwestycje w nowoczesną dystrybucję i odnawialne źródła energii - dodał. PGE - jak podkreślił szef spółki - potrzebuje dobrych wyników finansowych, które pomogą sfinansować projekty inwestycyjne. - Musimy je realizować, jeśli chcemy zbudować nowoczesną, pozbawioną kosztów CO2 polską energetykę. Jest to w interesie zarówno polskiej gospodarki, energetyki, jak i odbiorców energii – mówi Wojciech Dąbrowski. – Wszystko co zarabiamy, inwestujemy w przyszłość polskiej energetyki, bo inwestycje w OZE są gwarantem niskich cen energii w przyszłości. Dzisiaj przed wysokimi cenami energii chroni nas rządowa tarcza, na którą w minionym kwartale PGE przeznaczyła 2,3 mld złotych. Docelowo, w 2023 roku przekażemy na ten cel 10 mld złotych – dodaje Wojciech Dąbrowski. PGE planuje przeznaczyć na inwestycje w źródła odnawialne i niskoemisyjne 75 mld złotych do 2030 r. Długofalowo to one będą zapewniać bezpieczeństwo energetyczne milionom Polaków i minimalizować koszty wzrostu cen energii.

Wynik netto Grupy Kapitałowej JSW w pierwszym kwartale 2023 roku też był bardzo dobry - wyniósł 1,27 mld zł i był o 0,8 proc. wyższy niż w poprzednim kwartale. Wyniki finansowe Grupy wciąż utrzymują się na wysokim poziomie. Wskaźnik EBITDA w pierwszym kwartale tego roku wyniósł 1,96 mld zł, tj. 1,2 proc. więcej niż w poprzednim kwartale. Łączne przychody ze sprzedaży w omawianym okresie osiągnęły wartość 4,46 mld zł, czyli więcej o 7,4 proc. niż w czwartym kwartale minionego roku. Przychody ze sprzedaży węgla do odbiorców zewnętrznych w trzech pierwszych miesiącach tego roku były wyższe o 11 proc. i osiągnęły wartość 2,72 mld zł, co jest efektem konsekwentnie realizowanej strategii handlowej i sytuacji rynkowej, która przełożyła się na wysokie notowania węgli australijskich będących wyznacznikiem cen światowych. W tym samym czasie przychody ze sprzedaży koksu i węglopochodnych były wyższe o 4,7 proc. i sięgnęły w analizowanym okresie 1,55 mld zł.

– Z satysfakcją prezentujemy najnowsze wyniki finansowe Grupy Kapitałowej JSW. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że nasza pozycja na rynku węglowym jest mocna,a ostatni okres pokazał, jak istotną rolę odgrywają lokalni producenci, którzy są gwarantem stabilności dostaw surowców – przyznał Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. – Dzięki naszej elastyczności i wieloletnim relacjom z odbiorcami, jesteśmy w stanie dostosować się do zmieniających się trendów rynkowych utrzymując pozycję kluczowego dostawcy w tej części Europy i utrzymując obecność JSW na rynkach pozaeuropejskich.
Jednocześnie trzeba podkreślić, że nasze dobre wyniki są efektem realizacji strategii, ciężkiej pracy, determinacji i zaangażowania wszystkich pracowników Grupy. Myślę, że mamy powody do dumy i będziemy dążyć do osiągania jeszcze lepszych wyników w przyszłości, zwłaszcza, że węgiel koksowy ma istotne znaczenie w zielonej transformacji – dodał prezes Cudny.

Porównując wyniki z czwartym kwartałem 2022 roku, w pierwszych trzech miesiącach tego roku średnia cena węgla koksowego wyniosła 1 221 zł za tonę, tj. więcej o 1,6 proc., natomiast cena koksu spadła o 6,8 proc. osiągając poziom 1 589 zł za tonę.

W omawianym okresie produkcja węgla osiągnęła poziom 3,4 mln ton. Z kolei produkcja koksu wyniosła prawie 0,8 mln ton i była wyższa w porównaniu z poprzednim kwartałem o 14,3 proc. Warto zwrócić uwagę na wydatki na inwestycje w Grupie Kapitałowej JSW. W ujęciu gotówkowym były one wyższe prawie o 27 proc. i wyniosły ponad miliard złotych w porównaniu do ostatniego kwartału roku minionego. Wzrost wydatków jest wynikiem przesunięcia w czasie płatności za wykonane inwestycje w poprzednim kwartale.

Wyniki zaprezentował też KGHM. W pierwszym kwartale 2023 roku KGHM odnotował 7 proc. wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej do poziomu 9 585 mln zł oraz mocny wynik operacyjny Grupy 1 882 mln zł. Miedziowy gigant utrzymuje stabilną produkcję miedzi z aktywów krajowych.  – KGHM ma ugruntowaną pozycję na światowych rynkach i kontynuuje kierunki rozwoju, szczególnie jesteśmy zadowoleni z krajowej produkcji miedzi oraz srebra. Trudne warunki makroekonomiczne tylko przyspieszają projekty związane z usprawnianiem wydobycia i zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego oraz finansowego spółki. Koncentrujemy się na udostępnianiu kolejnych złóż, zakończyliśmy głębienie szybu GG-1, kontynuujemy prace przygotowawcze do budowy szybu GG-2. Mamy interesujące plany inwestycyjne, w tym projekty związane z kwestiami środowiska i zielonej energii – powiedział Tomasz Zdzikot, prezes zarządu KGHM Polska Miedź S.A.

Wydobycie i produkcja metali przez aktywa krajowe przekroczyły założenia budżetowe. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego za okres 3 m-cy w 2023 roku odnotowano wzrost wydobycia urobku o 2,6%. Skutkiem wyższego wydobycia oraz przerobu nadawy w ZWR i zawartości metalu był wzrost produkcji miedzi w koncentracie w stosunku do 1 kwartału ub. roku o 0,5%. Produkcja srebra w Polsce w ujęciu rocznym to wzrost o 10,3%. Warto dodać, że KGHM utrzymał pierwsze miejsce w zestawieniu „największych kopalń srebra na świecie” w rankingu World Silver Survey 2023. W kategorii „największych producentów srebra” – miedziowy gigant – znalazł się na drugiej pozycji.

Miedziowy gigant w I kwartale 2023 roku zanotował wzrost przychodów w Grupie Kapitałowej do poziomu 9 585 mln zł oraz mocny wynik operacyjny Grupy 1 882 mln zł. GK KGHM utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, wskaźnik długu netto/EBITDA na koniec 1 kwartału 2023 roku wyniósł 0,9.

Źródło

Skomentuj artykuł: