Zgoda na koncentrację ws. Narodowego Holdingu Spożywczego

Koncentracja dotyczy ośmiu podmiotów. Konkurencja między nimi jest ograniczona, rynek odczuje pozytywne efekty związane m.in. ze wspólną sprzedażą, dlatego wydaliśmy zgodę w pierwszej fazie - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny ws. powstania Narodowego Holdingu Spożywczego.

Chróstny, pytany w Programie 3 Polskiego Radia o to, czy jeszcze w tym roku powstanie Narodowy Holding Spożywczy, powiedział, iż "koncentracja dotyczy w tym wypadku ośmiu podmiotów z branży nasienniczej, rolnej i hodowli zwierząt. (...) Zbadaliśmy osiem spółek ze względu na konkurencję i ta konkurencja jest ograniczona, dlatego nasza zgoda (na koncentrację – red.) jest bezwarunkowa" - powiedział Prezes UOKiK.

Rynek odczuje pozytywne efekty związane m.in. ze wspólną sprzedażą, dlatego wydaliśmy zgodę w pierwszej fazie. Przedsięwzięcie ma drogę otwartą do tego, żeby zostało zrealizowane

poinformował Tomasz Chróstny.

Pytany o fuzję PKN Orlen, Lotosu i PGNiG Chróstny wskazał, że Komisja Europejska przekazała tę sprawę do rozpatrzenia do polskiego organu, "uznając nasz dorobek i doświadczenia". Przypomniał, że "10 maja PKN Orlen złożył wniosek o przejęcie koncentracji do UOKiK i dlatego formalnie mogło zostać wszczęte postępowanie".

Prezes Urzędu poinformował, że będzie ono jednak wymagało drugiej fazy, "żebyśmy mogli zbadać konsekwencje koncentracji dla polskiego rynku i gospodarki. Czekają nas więc czynności analityczne, chcemy mieć pewność, że to połączenie nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji" - zaznaczył.

Cieszymy się, bo tego typu decyzje coraz częściej z KE przekazywane są dla krajowego regulatora

powiedział Chróstny, komentując przekazanie sprawy koncentracji PKN Orlen, Lotosu i PGNiG do rozpatrzenia w Polsce.

To pewien wyraz uznania dla warsztatu, dlatego zamierzamy dokładnie zbadać skutki tej transakcji. Skoro to dotyczy rynku polskiego, nam będzie znacznie łatwiej niż KE zbadać te skutki

tłumaczył Prezes UOKiK.

Jak przypomniał, czas wydania decyzji zależny jest od materiału, który Urząd otrzyma w ramach sprawy.

Z punktu widzenia przekroju działalności podmiotów mamy tutaj wiele obszarów do zbadania, czas jest nam niezbędny, żebyśmy mogli wykonać czynności starannie i należycie

zaznaczył.

Odnosząc się do pytania o odwołanie ws. wydanej przez Sąd Ochrony Konsumentów i Konkurencji decyzji dotyczącej przejęcia Polska Press przez PKN Orlen Chróstny powiedział, że zostało ono przekazane w terminie, a sąd "wydając postanowienie nie odnosił się ani do materiałów, które przekazaliśmy, ani do jakości zarzutów stawianych prze RPO, dlatego uznał, że w sposób automatyczny powinno wystąpić wstrzymanie (wykonania przejęcia - red.), aż będzie mógł zapoznać się z tymi materiałami".

W ocenie Chróstnego "to poważny środek tymczasowy wydany bez analizy materiału, to bardzo daleko idący mechanizm, w naszej opinii rzeczywiście zapoznanie się powinno wystąpić ze względu na pewność obrotu gospodarczego".

Ma to ogromne znaczenie z punktu widzenia inwestorów i przedsiębiorców chcących się rozwijać na polskim rynku w oparciu o fuzje i przejęcia. Mogą oni mieć obawy, że ich inwestycje zostaną wstrzymane na długie miesiące, po to żeby sąd mógł przeprowadzić czynności

mówił Prezes UOKiK na antenie Programu 3 Polskiego Radia.

W jego opinii "podmiot przejmujący nie działa w branży wydawniczej, stąd nie ma skutków w postaci zwiększenia udziałów w rynku. Nasza zgoda bezwarunkowa tutaj wprost wskazuje, że w wyniku przejęcia nie dojdzie do ograniczenia konkurencji" - zaznaczył Tomasz Chróstny.

Wcześniej w tym tygodniu zakończenie konsolidacji spółek branży rolno-spożywczej w pierwszym półroczu tego roku zapowiedział wiceminister aktywów państwowych Andrzej Śliwka. Jak przypomniał, utworzenie Narodowego Holdingu Spożywczego jest projektem strategicznym. Według niego celem budowy takiego holdingu jest stworzenie na bazie zasobów dostępnych Skarbowi Państwa silnego podmiotu, który wzmocni pozycję spółek państwowych i przyczyni się do wzmocnienia polskiego przemysłu rolno- pożywczego, a tym samym wpłynie na konkurencyjność polskich firm na rynku międzynarodowym.

Początkowo projektem utworzenia holdingu spożywczego zajmowało się ministerstwo rolnictwa. Powołano zespół do spraw opracowania koncepcji utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej. Efektem przeprowadzonych działań było wyłonienie Krajowej Spółki Cukrowej S.A. jako podmiotu, na bazie którego budowana może być Krajowa Grupa Spożywcza.

W ramach Grupy Kapitałowej Krajowej Spółki Cukrowej S.A., niezależnie od Krajowej Spółki Cukrowej S.A. (posiadającej wiele oddziałów) funkcjonuje kilka spółek zależnych, dzięki czemu, niezależnie od podstawowego przedmiotu działalności, jakim jest przetwórstwo buraków cukrowych i produkcja cukru, grupa ta prowadzi działalność na pięciu różnych rynkach w zakresie kontraktacji, skupu, przetwórstwa i obrotu zbożami, przetwórstwa warzyw i owoców, produkcji skrobi ziemniaczanej oraz produkcja słodyczy.

Źródło

Skomentuj artykuł:

N