Zielona inwestycja w Opolskiem

W Brzegu na Opolszczyźnie do końca 2023 r. powstanie Oczyszczalnia Przyszłości. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wyłoniło wykonawcę II etapu przedsięwzięcia „Oczyszczalnia Przyszłości”, realizowanego ze wsparciem Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Jego celem jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych technologii dla oczyszczalni ścieków. 

Nowatorskie rozwiązania, spójne ze strategią Europejskiego Zielonego Ładu, umożliwią eliminację mikrozanieczyszczeń oraz zastosowanie strategii gospodarki z zamkniętym obiegiem wody i biogenów.

Wykonawcy w ramach etapu I prowadzili – od maja 2021  r. – zaawansowane prace badawczo-rozwojowe (B+R) w zakresie opracowania, weryfikacji i optymalizacji zaproponowanych koncepcji oczyszczalni przyszłości. Uczestnicy przedsięwzięcia stworzyli m.in. instalacje ułamkowo-techniczne, czyli funkcjonalne modele opracowywanych technologii.

Na podstawie oceny wszystkich wyników prac B+R etapu I oraz wyników przeprowadzonych testów dla instalacji ułamkowo-technicznych, wyłoniono zwycięzcę, który będzie miał możliwość kontynuacji prac B+R w etapie II. Ich celem jest przeniesienie wyników prac ze skali ułamkowo-technicznej do skali 1:1 w postaci demonstratora technologii. 

Firma WTT Innowacje Sp. z o.o. sp.k. z Opola – bo o niej mowa – ze swoją „Bezodpadową technologią konwersji ścieków (0-waste)”  będzie odpowiedzialna za budowę demonstratora technologii w miejscowości Brzeg.

Technologia Oczyszczalni Przyszłości opracowana przez tę spółkę oparta jest na eliminacji mikrozanieczyszczeń (farmaceutyki, metale ciężkie, pestycydy, mikroplastik) przy jednoczesnej separacji produktów nawozowych ze ścieków. Nowoczesna technologia zapewnia ponadto przetwarzanie wszystkich odpadów powstających w oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, skratek, pozostałości z odtłuszczaczy – w procesie zgazowania plazmowego (produkcja syngazu, energii oraz witryfikatu).

Nowatorska oczyszczalnia będzie samowystarczalnym pod względem energetycznym zakładem produkcyjnym surowców: czystej wody (wtórnie wykorzystywanej na cele gospodarcze i komunalne) i nawozów naturalnych.

Obiekt to jedno z dziewięciu przedsięwzięć badawczych NCBR wspierających realizację strategii Europejskiego Zielonego Ładu, a realizowanych w trybie zamówień przedkomercyjnych. Jego podstawą jest nowe spojrzenie na strumień ścieków komunalnych jako na zasoby wody, energii i surowców wtórnych, przy jednoczesnym zachowaniu podstawowych wymogów zakładów oczyszczania ścieków, takich jak zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego oraz optymalizacja kosztów eksploatacji oczyszczalni.

Eksperci zwracają uwagę, że ze względu na coraz dłuższe i coraz częstsze okresy suszy, które dotykają nasz kraj, a także konieczność ochrony wód głębinowych, musimy oszczędzać wodę pitną na wszelkie możliwe sposoby. Jeśli więc do podlania zieleni miejskiej czy mycia dróg można wykorzystać uzdatnioną wodę z oczyszczalni, z pewnością warto to robić. Podobnie warto odzyskiwać ze ścieków cenne surowce. Rozwijanie technologii, które to umożliwią, jest także inwestycją w zabezpieczenie bardzo dobrej jakości wody dla przyszłych pokoleń.

Skomentuj artykuł: