Zielone światło z Brukseli na kolejnych 5 programów Interreg 2021-2027 z udziałem Polski

Komisja Europejska zatwierdziła nowe programy Interreg: Polska–Słowacja, Południowy Bałtyk, Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia, Polska–Litwa oraz Polska–Czechy.

Każdy z programów Interreg jest dostosowany do uwarunkowań i potrzeb danego pogranicza oraz oczekiwań jego mieszkańców. Jednocześnie każdy z nich wspiera cele postawione przez Unię Europejską na lata 2021-2027.
- Na lata 2021-2027 oferujemy nową pulę środków na dofinansowanie dla najlepszych propozycji projektów. Dzięki wsparciu kolejnych inicjatyw regiony przygraniczne będą stawały się coraz lepszym i bardziej atrakcyjnym miejscem do życia, bezpiecznym, zdrowym, a także przyjaznym dla współpracy - podkreślił minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.
W programie Interreg Polska–Słowacja do wykorzystania jest prawie 130 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Minister Funduszy i Polityki Regionalnej będzie pełnił funkcję Instytucji Zarządzającej tym programem, który dofinansuje projekty z takich dziedzin jak:
    • turystyka i kultura,
    • transgraniczne połączenia drogowe,
    • ochrona środowiska (łagodzenie skutków zmian klimatu i zarządzanie kryzysowe),
    • oraz współpraca instytucji i mieszkańców.
Interreg Południowy Bałtyk to kolejny program, którym zarządza polska strona. Do wykorzystania jest 83,8 mln euro z EFRR na:
    • innowacje i internacjonalizację podmiotów lokalnych, w tym cyfryzację,
    • zrównoważony rozwój niebieskiej i zielonej gospodarki,
    • turystykę i kulturę,
    • zarządzanie współpracą.
Z kolei w ramach Interreg Polska–Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia do zagospodarowania jest 124,5 mln euro z EFRR na przedsięwzięcia z zakresu:
    • innowacyjności,
    • przezwyciężania skutków zmian klimatu i ochrona przyrody,
    • nauki języka, kultury i turystyki,
    • rozwoju transgranicznego.
Program Interreg Polska–Litwa dysponuje dofinansowaniem EFRR w kwocie 45,7 mln euro. Pieniądze będzie można przeznaczyć na projekty z obszarów:
    • środowisko,
    • promowanie dobrego stanu zdrowia fizycznego, emocjonalnego oraz dziedzictwa kulturowego,
    • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza.
Zgodnie z decyzją rządu polskiego i litewskiego alokacja programu będzie zwiększona o dodatkowe środki w związku z tym, że współpraca transgraniczna z Rosją nie będzie realizowana.
Największy budżet z tych programów ma Interreg Polska–Czechy, wynosi on 178,87 mln euro z EFRR. Pieniądze będzie można przekazać na przedsięwzięcia z dziedzin takich jak:
    • zintegrowany system ratownictwa i środowisko,
    • turystyka,
    • transport,
    • współpraca instytucji i mieszkańców pogranicza,
    • przedsiębiorczość.

Źródło

Skomentuj artykuł: