Zmiany w Społecznych Agencjach Najmu

Są plany poszerzenia kompetencji Społecznych Agencji Najmu, które, współpracując z gminą, pośredniczą między właścicielami mieszkań na wynajem a najemcami. Resort rozwoju przedstawił nowe założenia.

Społeczne Agencje Najmu (SAN) mogą powstawać na podstawie obowiązującej od lipca 2021 r. nowelizacji ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Są to podmioty współpracujące z gminą, które pośredniczą między właścicielami mieszkań na wynajem i osobami, którym dochody lub sytuacja życiowa utrudniają najem mieszkania na warunkach rynkowych. Dzierżawią lokale mieszkalne lub budynki jednorodzinne od ich właścicieli, a następnie wynajmują je osobom fizycznym według kryteriów określonych przez gminę.

Jak przekazał resort rozwoju, obecnie SAN-y nie rozpoczęły jeszcze działalności, ale - według informacji MRiT - kilka miast jest w trakcie opracowywania lub procedowania dokumentów dotyczących ich powołania. 

- Najważniejszym z tych dokumentów jest uchwała przyjmowana przez radę gminy, określająca m.in. zasady kwalifikowania najemców. Następnie gmina albo sama tworzy własny SAN w formie spółki gminnej, albo ogłasza konkurs dla organizacji pożytku publicznego - dodało ministerstwo.

Poinformowało, że jeszcze w obecnej kadencji w parlamencie ma być rozpatrywany projekt ustawy zakładający m.in. rozszerzenie podmiotów społecznych, które będą mogły prowadzić SAN, uelastycznienie zasad naboru najemców, umożliwienie wykorzystania przez SAN własnych budynków i lokali oraz przekształcanie powierzchni niemieszkalnych na mieszkalne

 

Obecnie Społeczna Agencja Najmu może działać w formie: spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w których gmina lub gminy dysponują odpowiednio ponad 50 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników lub na walnym zgromadzeniu; fundacji; stowarzyszenia lub spółdzielni socjalnej.

- Państwo będzie również zapewniać finansowanie części kosztów remontów mieszkań w celu doprowadzenia ich do stanu umożliwiającego zamieszkiwanie w nich przez najemców 

podał resort.
Źródło

Skomentuj artykuł: