Zmiany w systemie SENT

21 kwietnia 2023 r. weszła w życie zmiana rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (SENT). Systemem SENT został objęty przewóz zboża, jaj, mięsa drobiowego i produktów pszczelich. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 kwietnia 2023 r. systemem SENT został objęty przewóz towarów, które są produktami rolnymi, podzielonych na następujące sektory wymienione w odpowiednich częściach załącznika I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013):
•    zboża, część I, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 500 kg – kod w rejestrze SENT 000101
•    jaja, część XIX, jeżeli ich liczba w przesyłce towarów przekracza 900 szt. – kod w rejestrze SENT 000102
•    mięso drobiowe, część XX, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 250 kg – kod w rejestrze SENT 000103
•    produkty pszczele, część XXII, jeżeli masa brutto przesyłki towarów przekracza 10 kg – kod w rejestrze SENT 000104
Obowiązek zgłaszania do rejestru SENT dotyczy:
•    wewnątrzwspólnotowych nabyć ww. towarów,
•    przewozów towarów pomiędzy innymi państwami członkowskimi UE przez terytorium Polski.

Z obowiązku zgłaszania do rejestru SENT zwolnione są przewozy towarów, które realizowane są na podstawie art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (tzw. ustawa SENT), tzn. rozpoczynające się na terytorium Polski. 

Skomentuj artykuł: