1 lipca rusza „Platforma Paliwowa”

System teleinformatyczny Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych pod nazwą „Platforma Paliwowa” pomoże w uszczelnieniu rynku paliwowego oraz zmniejszy obciążenia dla firm na nim działających. Elektronizacja sprawozdawczości przy użyciu nowego systemu rozpocznie się już 1 lipca 2023 r.

System jest odpowiedzią na problemy zgłaszane przez przedsiębiorców w zakresie sprawozdawczości oraz ujednoliceniem zasad stosowanych przez jednostki sektora finansów publicznych nadzorujące rynek.
1 lipca 2023 r. rusza sprawozdawczość w oparciu o ustawę Prawo Energetyczne. Oznacza to, że zmianie ulega forma sprawozdawczości – z papierowej na elektroniczną – przy czym zakres raportowy pozostaje niezmienny.  

W praktyce od 1 lipca br. przedsiębiorcy będą korzystać wyłącznie z systemu „Platforma Paliwowa”, aby złożyć sprawozdania i informacje, wynikające z ustawy Prawo Energetyczne:

sprawozdanie „4ba” składane przez przedsiębiorców magazynujących i przeładowujących paliwa ciekłe w terminie 14 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (pierwsze sprawozdanie za czerwiec należy złożyć do 14 lipca 2023 r.);

sprawozdanie „43d” składane przez przedsiębiorców wytwarzających paliwa ciekłe oraz przywożących i wywożących paliw ciekłe w terminie 20 dni od dnia zakończenia miesiąca, którego dotyczy sprawozdanie (pierwsze sprawozdanie za czerwiec należy złożyć do 20 lipca 2023 r.);

informację „43e” składaną przez przedsiębiorców posiadających stacje paliw ciekłych, środki transportu paliw ciekłych, instalacje wytwórcze, magazynowe i przesyłowe  w terminie 7 dni od zmiany profilu działalności (rozpoczęcia, rozszerzenia, zakończenia eksploatacji).

Składanie sprawozdań i informacji przez system elektroniczny jest możliwe po wcześniejszej rejestracji. Wszyscy zobowiązani przedsiębiorcy powinni zwrócić się z wnioskiem do RARS o założenie konta w portalu, spełniając określone warunki. Szczegółowe informacje na stronie.

Docelowo system będzie gromadzić dane dotyczące przedsiębiorstw paliwowych zbieranych w oparciu o:
ustawę Prawo Energetyczne;

ustawę o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym;
w planach zaś jest rozwinięcie portalu o sprawozdawczość wynikającą z:

ustawy o monitorowaniu i kontrolowaniu jakości paliw;

ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

Szczegółowe informacje dla przedsiębiorców znajdują się na stronie „Platforma Paliwowa”.

Skomentuj artykuł: