2/3 specjalistów IT nie wykorzystuje w pełni nawet 10 godzin czasu pracy tygodniowo

35 proc. specjalistów IT zwraca uwagę na wymagające poprawy procedury obowiązujące w zatrudniających ich firmach. W efektywnym wykorzystaniu czasu pracy przeszkadzają także problemy z komunikacją (29 proc.) oraz niedostatki technologiczne (20 proc.) - wynika z najnowszego Badania Społeczności IT 2023 firmy Bulldogjob. 

Eksperci Webcon wskazują, że niewystarczająca troska o wewnętrzne procesy radykalnie zmniejsza wydajność pracowników. Tylko 4 proc. ankietowanych ocenia, że przez większość dnia jest w stanie pracować w pełni efektywnie.

Specjalistom IT zadano pytanie, jaki procent łącznego czasu pracy uważają za efektywny. 4 proc. ankietowanych oceniło, że skutecznie wykorzystuje ponad 90 proc. dnia. W odczuciu 27 proc. zapytanych, co najmniej trzy czwarte ich dnia pracy jest efektywne. Dokładnie połowa ankietowanych uważa, że nieefektywnie wykorzystuje od 25 proc. do 49 proc. czasu przeznaczonego na realizację zadań. Niemal co piąty pracownik IT (19 proc.) ocenia, że nawet 50 proc. jego dnia pracy jest niewystarczająco efektywne. 

Ta sytuacja w mniejszym stopniu jest wynikiem kiepskiej organizacji pracy czy złej atmosfery w miejscu zatrudnienia – na te problemy wskazuje odpowiednio 16% i niecałe 5% specjalistów. Dużo większy wpływ na niską produktywność pracowników, w ich ocenie, mają problemy związane z wadliwymi procedurami (35%) i brakami technologicznymi (18%).

– Jednym z kluczowych czynników wspierających rozwój biznesu jest tworzenie efektywnych, dostosowanych do dzisiejszych potrzeb pracowników i pracodawców miejsc pracy. Przemyślenie i opracowanie na nowo struktur i procedur to jedna z odpowiedzi na wciąż pogłębiający się problem związany ze spadkiem efektywności wśród pracowników. Wyzwaniem i rolą pracodawcy jest dążenie do wspierania pracy w różnych modelach i tworzenie organizacji, w których nie ma miejsca na tzw. rozpraszacze, czyli zbędne procesy lub narzędzia, które zamiast pomagać, przeszkadzają w osiągnięciu największej produktywności. Wyniki przeprowadzonego w Polsce badania Społeczności IT jasno wskazują, że przed wieloma organizacjami jeszcze długa droga. Tylko bardzo wąska grupa specjalistów IT ocenia, że wykonuje swoje obowiązki zawodowe efektywnie przez zdecydowaną większość swojego czasu pracy

zwraca uwagę Dagmara Rachwał, dyr. działu administracji i HR Webcon.

Ekspert Webcon wskazuje, że w trójce najpopularniejszych problemów zmniejszających efektywność specjalistów IT znajduje się recepta na poprawę sytuacji. 

– W TOP3 odpowiedzi tkwi zarówno problem jak i rozwiązanie. Jeśli do zaadresowania niedostatków technologicznych podejdziemy w usystematyzowany sposób, to wybierając odpowiednie narzędzia IT możemy skutecznie poukładać procesy w firmie. Trzeba pamiętać o tym, by nie cyfryzować chaosu, a zadbać, by digitalizowane procesy zostały najpierw przemyślane na nowo. Tak zyskamy transparentność procedur i sprawną komunikację w firmie. W Webcon patrzymy na te wyzwania z obu perspektyw – pracodawcy oraz firmy, która na co dzień wspiera organizacje w cyfrowej transformacji. Podobnie jak nasi klienci, z pomocą naszej platformy do automatyzacji procesów, stworzyliśmy aplikacje, które nie tylko ustandaryzowały procedury w naszej firmie, ale także sprawiły, że procesy są transparentne, a wszyscy ich uczestnicy są na bieżąco informowani o statusie ich realizacji. Nie ma dnia, byśmy nie widzieli realnych korzyści z tego wdrożenia – podkreśla Łukasz Semeniuk, dyr. handlowy Webcon.

Skomentuj artykuł: