320 mln franków szwajcarskich pomocy dla Polski

Przedstawiciele Polski i Szwajcarii rozmawiali w Warszawie o przygotowaniach do nowego rozdania funduszy szwajcarskich i uzgadniali szczegóły programów. Było to pierwsze spotkanie roczne w ramach drugiej edycji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy (SPPW).

Fundusze szwajcarskie będą wdrażane w ramach dwóch programów. Pierwszym z nich jest Program Rozwoju Miast (Development of Towns, DoT) z budżetem 327 882 mln franków szwajcarskich (278,7 mln ze Szwajcarii i 49,182 mln wkładu polskiego). Program będzie skierowany do miast średniej wielkości tracących funkcje społeczne i gospodarcze. Z jego funduszy finansowane będą m.in. inwestycje na ochronę środowiska, transport publiczny, przedsiębiorczość, zaangażowanie obywatelskie, zarządzanie migracją. Operatorem Programu będzie MFiPR, a w jego wdrażaniu pomoże Związek Miast Polskich (ZMP).

Drugi program to Program Badania Naukowe i Innowacje z budżetem 41 176 mln franków szwajcarskich (35 mln ze Szwajcarii i 6,176 mln wkładu polskiego), którego Operatorem będzie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Program ma na celu poprawę jakości badań stosowanych w Polsce poprzez wzmocnienie współpracy naukowo-badawczej pomiędzy Polską i Szwajcarią. W programie znalazła się również część poświęcona wzmocnieniu umiędzynarodowienia badań podstawowych, gdzie przewiduje się współpracę wielostronną.

W trakcie rozmów ustalono m.in., że na jesieni powinny zostać podpisane umowy programowe, a  pod koniec roku ruszyć nabory wniosków.

Kolejnym krokiem – po uzgodnieniu kształtu programów - będzie podpisanie umów na poszczególne programy pomiędzy Polską a Szwajcarią. Stosowne umowy zostaną zawarte także pomiędzy MFiPR a NCBiR i ZMP.  Wtedy możliwe będzie uruchomienie naborów wniosków. Pierwszy nabór w ramach SPPW jest planowany  w IV kwartale 2023 roku. Będzie on przeznaczony dla samorządów. Wdrożenie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy zakończy się w grudniu 2029 r.

Negocjacje w sprawie drugiej edycji SPPW rozpoczęły się w czerwcu 2022 roku. Umowę międzyrządową, która jest podstawą wdrażania funduszy szwajcarskich w Polsce, podpisali 5 grudnia 2022 roku Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorz Puda oraz  sekretarz stanu ds. gospodarki Szwajcarii Helene Budliger Artieda. Na mocy tej umowy Polska otrzyma 320,1 mln franków szwajcarskich.

Od tego czasu w ministerstwie trwają intensywne prace nad uruchomieniem nowego rozdania tych funduszy.

12 maja 2023 r. podpisano umowę w sprawie Pomocy Technicznej, która reguluje kwestie wykorzystania dwóch form pomocy - Funduszu Pomocy Technicznej oraz funduszu, z którego finansowane jest przygotowanie programów badawczego i rozwoju miast. Zgodnie z porozumieniem, Szwajcaria przekaże Polsce kwotę 6,4 mln franków szwajcarskich, z czego 4,8 mln franków szwajcarskich służyć będzie pokryciu kosztów Funduszu Pomocy Technicznej, który ma na celu zapewnienie sprawnego i efektywnego wdrażania SPPW.

Źródło

Skomentuj artykuł: