330 mln zł dla szpitali i przedsiębiorców z Podkarpacia

Samorząd województwa podkarpackiego zdecydował przeznaczyć 330 mln zł na przeciwdziałanie epidemii koronawirusa w regionie. Pieniądze pochodzą głównie z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa podkarpackiego na lata 2014-2020.

Jak poinformował marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, Komisja Europejska oraz ministerstwo funduszy i polityki regionalnej wstępnie zgodzili się, aby wykorzystać środki z RPO na ograniczenie skutków pandemii.

„Opracowywany jest pakiet działań, który ma uruchomić środki w wysokości ok. 330 mln zł. Działania podjęte w ramach tej kwoty mają być odpowiedzią na najbardziej palące potrzeby w obszarze ochrony zdrowia, ale również będą uwzględniać łagodzenie negatywnych skutków gospodarczych spowodowanych aktualną sytuacją” 

dodał.

Oprócz środków unijnych na walkę z pandemią zostaną także przeznaczone fundusze z budżetu województwa podkarpackiego.

Pakiet, który przygotowuje samorząd, obejmować będzie trzy główne filary. Pierwszy to ochrona zdrowia, na który przeznaczonych zostanie ok. 50 mln zł.

Za te pieniądze zakupione zostanie niezbędne dla jednostek prowadzących badania i leczenie mieszkańców Podkarpacia wyposażenie oraz sprzęt medyczny, a także materiały medyczne i środki ochrony. Sprzęt trafi zarówno do szpitala zakaźnego w Łańcucie, który jest dedykowany walce z koronawirusem, jak również na sześć oddziałów zakaźnych w innych podkarpackich szpitalach.

Jak zaznaczył Ortyl, w pierwszej kolejności będą to materiały jednorazowego użytku takie jak: kombinezony ochronne, gogle, maski, rękawiczki, ale także sprzęt: respiratory, komora hiperbaryczna, namioty pneumatyczne, ambulanse i łóżka.

„Jesteśmy w fazie zbierania zapotrzebowania z wszystkich instytucji walczących z pandemią. Będziemy te wnioski weryfikować wspólnie z wojewodą podkarpackim i dyrektorem sanepidu, wszystko po to, aby przeprowadzić te zakupy szybko, sprawnie, bez tracenia czasu, powielania decyzji” 

podkreślił.

Drugi filar pakietu samorządu województwa to przedsiębiorczość. Zakłada on przeznaczenie 220 mln zł na niskooprocentowane, preferencyjne pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorców z Podkarpacia. Marszałek dodał, że samorząd będzie chciał uprościć procedury w tym zakresie.

„Dzisiaj już rozpoczęliśmy uzgodnienia z Komisją Europejską i ministerstwem funduszy. To jest kwestia tygodni, jak ruszy pomoc dla MŚP” – zapowiedział Ortyl.

Trzecim filarem programu samorządu są miejsca pracy, na ich ratowanie chce przeznaczyć ok. 60 mln zł.

Jak wyjaśnił marszałek województwa w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego zakłada się pomoc na utrzymanie zatrudnienia poprzez wsparcie pracodawców. „Chcemy dofinansować wynagrodzenia pracowników MŚP oraz osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy w największym stopniu zostali lub zostaną dotknięci skutkami kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa” – dodał Ortyl.

Źródło

Skomentuj artykuł: