86 mln zł na "żłobkowe"

W ramach nowego programu dofinansowania pobytu dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ZUS przelał do tej pory ponad 86 mln zł. Rodzice, którzy chcą skorzystać ze świadczenia żłobkowego z wyrównaniem od stycznia powinni złożyć wniosek do końca maja.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przelał pierwsze pieniądze na konta placówek w ramach "żłobkowego". Liczba dzieci, na które przyznano do tej pory dofinansowanie, wynosi ponad 65 tys.

- Aby skorzystać z dofinansowania, dziecko musi uczęszczać do żłobka lub klubu dziecięcego wpisanego do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Na podstawie tego rejestru ZUS weryfikuje zebrane dane dotyczące dziecka i przelewa środki placówkom - przekazała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska.

Zwróciła uwagę, że dofinansowanie można uzyskać nawet wstecz, za okres od stycznia 2022 r., jeśli dziecko w tym miesiącu uczęszczało do żłobka.

- Warunkiem jest zgłoszenie wniosku do ZUS do końca maja 2022 r. Wówczas ZUS przekaże dofinansowanie placówce za miesiące przypadające po 31 grudnia 2021 r., w których dziecko chodziło do danego żłobka – wskazała Uścińska.

Po 31 maja 2022 r. będzie można ubiegać się o dofinansowanie żłobkowe jedynie na bieżąco. Jak wyjaśnia ZUS, w praktyce oznacza to, że wniosek złożony po 31 maja 2022 r. będzie skutkować przyznaniem dofinansowania od miesiąca złożenia wniosku do ZUS. Jeśli jednak wniosek zostanie złożony w ciągu 2 miesięcy od rozpoczęcia uczęszczania przez dziecko do żłobka, w takiej sytuacji dofinansowanie zostanie przyznane od miesiąca, w którym dziecko rozpoczęło pobyt w placówce.

ZUS poinformuje rodziców o kwocie środków przekazanej na rachunek placówki poprzez umieszczenie informacji na ich profilu PUE ZUS.

Ważne jest, aby placówki uzupełniły dane za wszystkie miesiące, w których dziecko korzystało z opieki. Brak uzupełnienia w rejestrze żłobków wymaganych danych i nieścisłości w danych może spowodować wydłużenie czasu oczekiwania na środki lub w pewnych przypadkach wręcz uniemożliwić ich wypłatę.

Dofinansowanie przysługuje na dziecko, na które rodzic nie otrzymuje rodzinnego kapitału opiekuńczego (RKO). Mogą z niego skorzystać na przykład rodzice na pierwsze dziecko albo na kolejne dziecko, w wieku przed ukończeniem 12 miesiąca życia i po ukończeniu 35 miesiąca życia dziecka - za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna.

Dofinansowanie dotyczy opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub innej placówce. Do opłaty nie wlicza się kosztów wyżywienia dziecka w placówce. Co miesiąc ZUS wypłaci więc kwotę faktycznej opłaty za pobyt dziecka w placówce w danym miesiącu wprowadzoną w rejestrze żłobków przez pracownika placówki, nie więcej jednak niż ustawowy limit 400 zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: