Artur Soboń z nagrodą Azymut PTG

Wiceminister finansów Artur Soboń otrzymał nagrodę Polskiego Towarzystwa Gospodarczego „Azymut PTG” w kategorii „Osoba publiczna wspierająca rozwój gospodarczy” - poinformowało Ministerstwo Finansów.

- Wyróżnienie przyznała mi organizacja, która w swoich działaniach wpływa na pozytywne zmiany gospodarcze w naszym kraju, angażując się w ważne sprawy społeczne. Wsparcie rozwoju gospodarczego to jeden z priorytetów naszego rządu - stwierdził podczas Gali wiceminister finansów Artur Soboń.

Wysoki poziom przedsiębiorczości pozostaje jednym z głównych atutów polskiej gospodarki. Wg danych GUS w pierwszych trzech kwartałach 2022 r. zarejestrowano 280,5 tys. firm, co jest liczbą o 7,1 proc. wyższą niż w analogicznym okresie wcześniejszego roku. Firmy w Polsce cechują się także dużą odpornością na kryzys. W okresie I-III kw. 2022 r. odnotowano o 18 proc. mniejszą niż przed rokiem liczbę upadłości.

- Polska gospodarka wykazywała się dotychczas wysoką odpornością na negatywne szoki zewnętrzne, ze względu na dobre fundamenty, odpowiedzialną politykę makroekonomiczną i wysoką konkurencyjnością polskich firm. Bardzo dobrze poradziła sobie w trudnym okresie pandemii. Polska była jednym z pierwszych krajów, który powrócił do poziomu PKB sprzed pandemii - zauważył podczas odbierania nagrody wiceminister finansów.

MF przypomina też, że 13 stycznia 2023 r. agencja ratingowa Fitch ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie A-. Agencja Fitch wskazywała na zdywersyfikowaną gospodarkę, stabilny wzrost gospodarczy w ostatnich latach, stosunkowo solidne podstawy makroekonomiczne oraz niski poziom długu publicznego w porównaniu do krajów z podobnym ratingiem. Według Fitch stabilna perspektywa ratingu odzwierciedla solidne perspektywy wzrostu polskiej gospodarki oraz jej wysoką odporność na szoki zewnętrzne oraz rosnące wyzwania makroekonomiczne.

Skomentuj artykuł: