Azjaci chcą inwestować w Polsce

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych chce zaznaczyć swoją obecność w Polsce. - Jesteśmy zainteresowani współpracą dot. projektów infrastrukturalnych czy energetyki odnawialnej – powiedział prezes banku, Jin Liqun.

Jak zaznaczył prezes Azjatyckiego Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Jin Liqun, AIIB chce być obecny w Polsce i m.in. poprzez nawiązywanie współpracy z sektorem prywatnym lub współfinansowanie inwestycji wraz z innymi bankami światowymi, takimi jak np. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

- Współpracujemy z waszym rządem. Jesteśmy bardzo zainteresowani rozwojem nowego lotniska, ale także portów morskich. Aby Polska mogła odgrywać dużą rolę w relacjach gospodarczych i handlowych z innymi krajami w Europie i na świecie. Możecie to osiągnąć. Ale jeśli będziemy w to zaangażowani, prawdopodobnie będziemy w stanie osiągnąć to nieco szybciej

powiedział Jin Liqun.

W jego opinii, z punktu widzenia zmian klimatycznych istotne jest, by powstające lotnika były oszczędne energetycznie. Zaznaczył, iż modernizacja lotnik w wielu miejscach na świecie przyczyniłaby się do znacznej redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Wszystkie obiekty na lotnisku mogą mieć pozytywny lub negatywny wpływ na zmiany klimatyczne. Jeśli zostanie to zrobione prawidłowo, umożliwi zaoszczędzenie energii i znaczne zmniejszenie emisyjności na przestrzeni lat. Dlatego moim zdaniem modernizacja istniejących lotnisk jest bardzo ważna – powiedział.

Jak przekazał Jin, istotna jest również kwestia modernizacji portów i poprawa ich efektywności energetycznej. Poinformował, że istnieje wiele nowoczesnych portów morskich, które "są zautomatyzowane i sterowane cyfrowo, co pozwala zaoszczędzić ogromną ilość energii".

Prezes AIIB zwrócił także uwa­­gę na sektor energetyki w Polsce. Z perspektywy banku, inwestycje w farmy wiatrowe oraz słoneczne są bardzo ważne i umożliwią redukcję zależności od elektrowni węglowych. Wskazał również, że z uwagi na zmiany klimatyczne zasobów wodnych w Polsce jest mniej niż w przeszłości, co może mieć wpływ na gospodarkę Polski.

Zastrzegł, że działania banku nie są ograniczone jedynie do Azji. 

- Azja nie może się utrzymać bez łączności, bez integracji gospodarczej z resztą świata – podkreślił Jin. Dodał, że AIIB nie skupia się tylko na tradycyjnej infrastrukturze, ale zwraca również uwagę na takie sektory jak służba zdrowia oraz infrastruktura cyfrowa.

Jak wyjaśnił, dla banku kluczowe jest równolegle inwestowanie w rozwój gospodarczy, jak i społeczny danych regionów. Jako przykład podał konstrukcję elektrowni wodnej, która jest źródłem odnawialnej energii, ale jej budowa może wiązać się z przymusowymi przesiedleniami osób mieszkających na terenach, które zostaną zalane. Wskazał także, że budowa tamy może wpłynąć na ograniczenie bioróżnorodności danego obszaru. Z tego powodu bank może odrzucić dany projekt, chociaż energetyka wodna jest uznawana za stabilne źródło energii odnawialnej.

W podobny sposób – wskazał prezes AIIB – dochodzi do selekcji innych projektów, m.in. farm wiatrowych.

Poinformował, że obecnie największymi beneficjentami banku są Indie, Indonezja, Turcja, Pakistan, Bangladesz. Dodał, że z członków nieregionalnych m.in. Egipt jest zainteresowany współpracą z bankiem, np. w zakresie energetyki odnawialnej czy oczyszczania ścieków.

AIIB rozpoczął działalność w 2016 roku, jego założycielami było 57 państw, w tym Polska. W marcu 2023 r. AIIB ma już 106 członków z sześciu kontynentów. 

Źródło

Skomentuj artykuł: