Bank Pekao SA w programie Bezpieczny Kredyt mieszkaniowy 2%

Klienci Banku Pekao SA już mogą zasięgnąć informacji, jak skorzystać z preferencyjnego finansowania na zakup mieszkania lub domu w ramach rządowego programu Pierwsze mieszkanie. „Bezpieczny kredyt”, który jest jednym z filarów programu, zakłada dopłaty do odsetek kredytu, które znacząco obniżą poziom rat kapitałowo-odsetkowych. Od 3 lipca Pekao będzie przyjmować wnioski o udzielenie takiego kredytu.

– Bank Pekao S.A. zawsze aktywnie uczestniczył w programach rządowych wspierających politykę mieszkaniową w Polsce. Naszym zadaniem jest być blisko klientów i pomagać im w realizacji założonych celów, a posiadanie własnego mieszkania bądź domu często wpisuje się w ten zakres - mówi Leszek Skiba, prezes Banku Pekao SA. - Oferta „Bezpiecznego kredytu” przygotowana przez Pekao jest atrakcyjna i dostępna w całej Polsce. 10 lipca wprowadzimy do oferty także Konto Mieszkaniowe, które ułatwi klientom odkładanie środków na zakup mieszkania w przyszłości. To produkt, który pozwoli zacząć już teraz gromadzić kapitał na wkład własny na atrakcyjnych warunkach – dodaje.

– Jesteśmy wyspecjalizowani w udzielaniu produktów preferencyjnych, a nasi doradcy hipoteczni na terenie całego kraju są przeszkoleni oraz przygotowani, aby przekazać klientom wszelkie informacje o produkcie. Dlatego zapraszamy wszystkich zainteresowanych „Bezpiecznym kredytem” do naszych oddziałów – mówi Wojciech Werochowski, wiceprezes Banku Pekao SA nadzorujący Pion Bankowości Detalicznej. 

W programie maksymalna wysokość kredytu dla singla wynosi 500 tys. zł, natomiast w przypadku małżeństwa bądź rodziców z dzieckiem kwota ta sięga 600 tys. zł. Kredyt może sfinansować zakup nieruchomości zarówno z rynku pierwotnego, jak i wtórnego. Co ważne, program nie przewiduje limitu cen za 1mkw. mieszkania. 

Wniosek o „Bezpieczny kredyt” można składać od 3 lipca w oddziałach Banku Pekao SA w całej Polsce.
Dodatkowo, od 10 lipca Bank Pekao udostępni klientom możliwość otwarcia Konta Mieszkaniowego. Jest to rodzaj celowego konta oszczędnościowego, a zgromadzone na nim środki, powiększone o odsetki brutto (bez pobranego podatku dochodowego) i premię mieszkaniową, będzie można przeznaczyć na pokrycie części lub całości wydatków związanych z zakupem pierwszego mieszkania lub budową domu. 

Źródło

Skomentuj artykuł: