Bank Światowy podwyższył prognozę tempa wzrostu dla Polski

Prognoza tempa wzrostu dla Polski na 2019 r. została podwyższona przez Bank Światowy (BŚ) o 0,3 p.p. - do 4,3 proc., a na rok 2020 utrzymana na wcześniej projektowanym poziomie 3,6 proc. – poinformowało ministerstwo finansów.

W kolejnych latach BŚ przewiduje wzrost PKB o 3,3 proc. w 2021 r. oraz 3,1 proc. w 2022 r.
Ekonomiści Banku Światowego oceniają, że tempo wzrostu światowej gospodarki jest stosunkowo niskie. Ich zdaniem głównymi czynnikami ryzyka dla światowej gospodarki są: konflikty w handlu międzynarodowym, zawirowania na rynkach finansowych, niechęć do ryzyka oraz liczne napięcia geopolityczne.

Znaczące osłabienie tempa wzrostu produktywności oraz wzrost zadłużenia są w opinii ekspertów Banku Światowego szczególnie widoczne wśród gospodarek wschodzących i rozwijających się. Głównymi wyzwaniami dla nich są wzmocnienie fundamentów makroekonomicznych, usprawnienie polityki podatkowej i poprawa klimatu dla biznesu, dążenie do integracji handlu oraz odbudowa wzrostu produktywności przy zapewnieniu ochrony najuboższych.

W latach 2019 i 2020 BŚ przewiduje globalny wzrost PKB na poziomie odpowiednio 2,4 proc. i 2,5 proc., najsłabszy w strefie euro i Japonii, w tym dla:

  • USA - 2,3 proc. i 1,8 proc.,
  • strefy euro - 1,1 proc. i 1,0 proc.,
  • Japonii - 1,1 proc. i 0,7 proc.,
  • Chin - 6,1 proc. i 5,9 proc.

W porównaniu do prognoz z czerwca 2019 r. oznacza to w każdym przypadku, oprócz Japonii, obniżenie prognozy wzrostu.

Skomentuj artykuł: